Volbriööl alkoholimüük keelatud

Korralduse aluseks on ?Vabariigi Valitsuse seaduse? § 84 punkt 16, ?Alkoholiseaduse? § 36 lõike 1 punkt 2 ja lõige 2 ning § 40 lõike 1 punktid 2 ja 3, Lõuna Politseiprefektuuri 25.04.2006 kirjas nr LNA4.3-16.2/14785 tehtud ettepanek ning lähtumine avaliku korra tagamise huvidest.

Alkoholiseaduse järgi võib avaliku korra tagamise huvides alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatada kuni peatamise tinginud asjaolu äralangemiseni Vabariigi Valitsus (riigis tervikuna), maavanem (maakonnas tervikuna), samuti valla- või linnavalitsus (oma haldusterritooriumil tervikuna või teatud müügikohtades või ühes müügikohas).

Andres Loorand,
Jõgeva Maavalitsuse pressiesindaja 

blog comments powered by Disqus