Võitlus elektri hinna pärast jätkub

Isamaaliit on taotluse esitamisest alates seisukohal, et järsk elektri hinna tõstmine ei ole veenvalt põhjendatud ja hinnatõusu aluseks olev Eesti Energia investeeringute kava on vastuolus Riigikogus 1998. aastal vastu võetud kogu riigi energeetika arengukavaga.

Riigikogu otsuse järgi tuleb põlevkivienergeetika osakaalu vähendada turu avamise ja alternatiivse elektri tootmise suurendamise arvelt. Eesti Energia investeeringute kava aga näeb ette põlevkivienergeetika kasvuga seotud investeeringute olulist kasvu.

Eesti Energia investeeringute kava ja kavandatav elektri hinna tõus teevad Eesti majanduse konkurentsivõimetuks ning panevad meie kodud ülejõu käiva mõttetu maksu alla.

36 000 allkirja püsitasude vastu

Takistamaks põhjendamatut elektri hinna tõstmist, algatas Isamaaliidu saadikurühm Elektrituruseaduse muutmise, eesmärgiga välistada ampritasud ja korteri fikseeritud tasud püsitasuna. Eelnõu toetuseks kogusime kuu ajaga üle 36 tuhande allkirja ja edastasime need peaministrile.

Siinkohal tänan kõiki, kes näitasid üles kodanikuaktiivsust ning andsid oma allkirja meie algatusele. Valitsuskoalitsioonile ei osutunud meie ettepanekud ja kümned tuhanded allkirjad olulisteks ning seaduseelnõu hääletati Riigikogu menetlusest välja. Oleme uuesti esitanud samasisulise muudatusettepaneku valitsuse esitatud Elektrituruseaduse muutmiseks ja see on jätkuvalt Riigikogu menetluses.

Loodame, et Riigikogu ja valitsus siiski ohjavad Eesti Energia tegevust elektri hinna kujundamisel.

Mind teebki murelikuks valitsuse leige suhtumine Eesti energeetika kui strateegilise valdkonna arengusse. Valitsus on ennast taandanud, vaadates käimasolevaid protsesse kõrvalt. Ometi peaks olema valitsusel, eriti majandusministril olema juhtiv roll ja vastutus riigi omanduses oleva aktsiaseltsi tegevuse korraldamisel. Just majandusminister on peamine vastutaja selle eest, et Eesti Energia võttis vastu Riigikogu otsusega vastuolus oleva investeeringute kava ning esitas Energiaturu Inspektsioonile põhjendamatu elektrihinna taotluse.

Jõupingutused olid põhjendatud

Tänaseks on Energiaturu Inspektsioon otsustanud mitte kooskõlastada Eesti Energia hinnataotlust põhjendusega, et ei ole otsitud ratsionaalsemaid lahendusi kulude kokkuhoiu saavutamiseks. Inspektsiooni hinnangul on kulude kokkuhoiu ja võrgukadude vähendamise teel võimalik kokku hoida üle 160 miljoni krooni.

Seega ei kogunud me allkirju asjatult ja Isamaaliidu jõupingutused olid põhjendatud. Eesti Energia taotletud hinnatõus lükkub edasi ning neil tuleb esitada uus taotlus.

Isamaaliidu saadikurühm Riigikogus jätkab tegevust selle nimel, et energeetika arengukava ning muudetavad seadused lähtuksid Eesti majanduse ja tarbijate üldistest huvidest, mitte ühe monopoli kitsast soovist. Ka valitsuse kohustus on jälgida, et Eesti Energia sellest lähtuks ning lõpetaks isetegevuse.

HELIR-VALDOR SEEDER
Riigikogu liige, Isamaaliit

blog comments powered by Disqus