Võisiku Kodu uksed jäävad endiselt avatuks

Jutud Võisiku Kodu ümber ei taha vaibumise märke näidata. Kui selle aasta 8. märtsil kirjutas ajaleht Vooremaa, et Võisiku Kodu uksed sellel aastal sulguvad, siis nüüd on selge, et nii siiski ei lähe.


„Jah, tõepoolest, aastat alustasime eesmärgiga, et aasta lõpuks on kõik Võisiku, Erastvere, Koluvere ja Tori kodude ning Imastu Kool-Kodu elanikud kolinud elama uutesse, kaasaegsetesse teenuseüksustesse ning saame need ajale jalgu jäänud, suured ühiselamu-tüüpi hooldekodud sulgeda. Sellesse ümberkorraldusprotsessi olid meil partneritena kaasatud Lõuna-Eesti Hooldekeskus, Lihula vallavalitsus ja Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus.

Võisiku Kodu pidi aitama reorganiseerida Lõuna-Eesti Hooldekeskus. 2018. aasta lõpuks oleks nad pidanud valmis ehitama 240 uut teenusekohta. Erinevate asjaolude tõttu ei saa nad aga kahjuks seda projekti ellu viia. Seetõttu jääb Võisiku Kodu avatuks seni, kuni ehitame ise oma klientidele uued kodud. Ilmselt kestab see ümberkorraldus kaks kuni kolm aastat,“ märkis Hoolekandeteenused AS teenuste direktor Liina Lanno.

Ööpäevaringne teenusüksus tuleb

Sellest hoolimata on Hoolekandeteenused AS-il plaanis aastaks 2020 Põltsamaale rajada 24-kohaline ööpäevaringne teenusüksus, millest kirjutas ka 8. märtsi Vooremaa.

„Põltsamaa erivajadusega inimestele ühe pisikese kortermaja ehitamine on meil jätkuvalt päevakorras. Möödunud aastal jäime ühest sobivast kinnistust kahjuks ilma, muidu oleks maja vast juba valmis. Et see aasta on märkamatult möödunud teiste projektide elluviimise tähe all, siis on Põltsamaa maja ehitamine lükkunud pisut edasi – üksuse avamine on meil kavas hiljemalt 2020. aastal. Ehitatavas majas hakkavad elama 24 ööpäevaringset erihooldust vajavat inimest,“ kinnitas Hoolekandeteenused AS kinnisvaradirektor Karl Mänd.

Kuid Võisiku Kodu ümber oli lugusid teisigi. Nimelt arvati, et Võisikule tuleb juurde ligi 240 teenust vajavat inimest. „Meil oli novembrikuus väga meeldiv ja viljakas kokkusaamine Jõgeva piirkonna politseinike, prokuröride ja sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajatega. Seal kuulsime, et kohalikud inimesed pidid tõepoolest nii arvama,“ sõnas Hoolekandeteenuste AS teenuste arendusspetsialist Tuuli Ainsaar, kes lisas, et on raske öelda, miks taolised jutud tekkida võisid.

Liikumised ei ole midagi uut

„Arvan, et üheks põhjuseks on see, et meedias on juttu olnud, et 240 uut teenusekohta, mille pidi valmis ehitama Lõuna-Eesti Hooldekeskus, ei valmi ning seetõttu Võisiku Kodu ei suleta. Samal ajal on inimesed ka kuulnud, et Võisikule on juurde kolinud ja kolimas uusi kliente meie teistest kodudest. Puudu on aga jäänud info selle kohta, et Võisiku Kodus elavad inimesed on sellel aastal omakorda kolinud elama mitmetesse meie uutesse teenuseüksustesse Tallinnas, Viljandis, Tartus,“ märkis Ainsaar, kinnitades, et liikumised ettevõtte teenusüksuste vahel ei ole midagi uut.

„See on niimoodi toimunud varasematelgi aastatel – mõttega, et inimesed saaksid elama võimalikult oma endise elukoha lähedale ja enda jaoks kõige sobivamale teenusele,“ selgitas Ainsaar.
Niisiis Võisiku Kodu sel aastal oma uksi ei sulge, kuid sinna jääb paariks aastaks elama maksimaalselt 230 inimest.

„See tähendab, ligi 70 inimest vähem kui aastal 2017. Seega ei ole mingit põhjust muret tunda, et Võisiku Kodu ülerahvastub. Loodame, et meie suhted Jõgeva maakonna inimestega on 2019. aastal sõbralikud ja meeldivad,“ avaldas Ainsaar lootust.

KERTTU-KADI VANAMB

blog comments powered by Disqus