Võisiku Kodu juhib Terje Teder

 

Augustikuu algusest juhib Põltsamaa vallas asuvat Võisiku erihooldekodu pikaajalise avaliku teenistuse staaži ning sotsiaaltöö alase haridusega Terje Teder. Kuu aja pikkune kogemus on teda selles ametis tegutsemiseks igati positiivselt meelestanud. 

i
Terje Teder on hariduselt sotsiaaltöötaja ja sotsiaaltöö alane magistrikraad on tal omandatud Tallinna Ülikoolis. Varem on ta 21 aasta jooksul töötanud avalikus teenistuses, sellest 13 aasta vältel tööturu süsteemis. Viimased ligikaudu  9 aastat enne praegusele ametikohale kandideerimist töötas ta sotsiaalkindlustusameti Jõgeva büroo juhatajana, alates  tänavu 1. augustist AS Hooldekandeteenused Võisiku Kodu juhina. Terje Tederil on kaks täiskasvanud last ning hiljaaegu täitus tal 27. abieluaasta. Torma valla elanikuna pole teekond tööle ja tagasi just lühike, kuid Tederi  sõnul tuleb sellega leppida, kui töökoht meele järele on.  

Varasem kogemus lisas kandideerimiseks julgust 


Aprilli kuus toimusid sostiaalkindlustusametis struktuuris muudatused. Jõgeva ja Viljandi büroo reorganiseeriti ning nende juhid koondati. Terje Tederil õnnestus tänu sellele nautida kolme kuu pikkust suvepuhkust.

Infot, et  Võisiku Kodule juhti otsitakse, sai ta töövahendusportaalist ning vahetu tööpakkumine tuli ka  töötukassast. Teder tunnisats, et tal oli julge tunne sellesse ametisse asuda tänu varasemale sotsiaaltöö kogemusele. Ta on varem käinud tutvumas paljude hooldekodudega üle terve Eesti. Niisugused hooldekodude külastused viisid teda hooldusasutustesse juba nõukogude ajal, mil erihoolekanne suletud süsteemina toimis.

Terje Teder kinnitas, et nii hoolekandeasutustega seotud probleemid kui sotsiaaltöö laiemalt on talle tuttav teema. Võisiku Kodu uut juhti see teadmine ei heiduta, et viimased selle asutuse juhid pole seal kuigi pikalt ametis olnud. Tema arvates on loomulik, et inimesed liiguvad tööalases tegevuses üha edasi. Nii on olnud see ka tema kahe eelkäijaga, kes oma elus uued väljakutsed vastu on võtnud.

Hoolekandeteenused on võtnud suuna üleminekuks peremajade süsteemile. Tänaseks päevaks on juba hulk peremaju valmis ning toimivad hästi. Samas on alles ka mõned suuremad hoolekandeasutused, millest kaks suuremat ongi Võisiku Kodu Põltsamaa vallas ning Sõmera Kodu Saaremaal Kärla vallas. Terje Tederi sõnul on hooldatavate seas neidki, kes vajavad rohkem tuge ja järelevalvet, mida on suures hooldekodus isegi lihtsam osutada kui peremajade süsteemis.

 AS-s Hoolekandeteenused käivad tõsised arutelud tuleviku teemadel ning Terje Teder arvab, et nii suured asutused nagu Võisiku Kodu väga pikalt enam ei jätka. Võisiku Kodus on praegu natuke alla 350 kliendi, kellest 320 on ööpäevaringsel erihoolekandel. Ülejäänutele, kes endaga paremini toime tulevad, osutatakse toetatud elamise, töötamise toetamise ja igapäevaelu toetamise teenust. Toetatud elamise kliendid, kes elavad samas hooldekodu kõrval asuvates korrusmajades, käivad enamasti ka tööl. Töö ja tegevuskeskuses pakutakse teenuseid ka ümberkaudsete omavalitsuste puuetega inimestele. 

Töötajate tundmaõppimine võtab aega 

Terje Tederi sõnul on tal esimesed töönädalad möödunud hoolika õppimise tähe all, kus teda on juhendanud Hooldekandeteenused peakontori spetsialistid. Jõudumööda on ta tutvunud ka Võisiku Kodu töötajatega ning püüdnud tundma õppida sealseid hooneid. Praegu töötab Võisiku kodus 112 inimest ja nende kõigi tundmaõppimine võtab päris pikalt aega. Lisaks tuleb hakkama saada igapäevaste jooksvate küsimuste ja probleemide lahendamisega.

Teder kinnitas, et Võisiku hooldekodu on aja jooksul tunduvalt  paremuse suunas liikunud ja sealsed ruumid on varasemast märksa kenamad. Paljud piki koridore asuvad toad on pereüksusteks ümber kujundatud ja mingil määral selleks ka ümber ehitatud.

Nii vana mõisamaja kui uus hoone on sisemiselt ja väliselt hoopis uue ilme ning kvaliteedi saanud. Töö- ja tegevuskeskuses luuakse järjest uusi võimalusi tegevusteks. Üsna pea on valmimas viltimistuba. Võisiku Kodu juhi sõnul on veel mõned mõtted, mis aasta lõpuks teoks teha loodetakse.

Klientide arv on paika pandud selle järgi, et inimestel oleks  piisavalt ruumi ja et nad ennast mugavalt tunneksid. Kliendid  elavad enamasti ühe- ja kahekohalistes tubades ja järjekord Võisilkule on üsna pikk. Terje Teder tahab selle nimel tööd teha, et klientide pereliikmed või eestkostjad ei pelgaks hooldust vajavaid lähedasi suurde hoolekandeasutusse paigutada. Inimesed on oma lähedasele hooldusasutust otsides tihti kinni nendes mõttemallides, mis kehtisid aastakümneid tagasi. Selleks, et anda hooldekodu igapäevategemistest infot, on appi võetud sotsiaalmeedia: kodul on oma FacebookŽi leht Tegusama Elu Kodu Võisikul. 

Langetas töökohta valides õige otsuse 

Teatavasti plaanitakse Põltsamaale üsna pea ehitada üldhooldekodu, mille detailplaneeringu Põltsamaa linnavolikogu oma viimasel istungil heaks kiitis. Terje Tederi sõnul ei ole tema selle teemaga väga kursis. Samas ta ei pelga, et paljud praegu Võisikul töötavad inimesed uue hooldekodu kasuks otsustavad, kui aga keegi sinna minna tahab, on see tema vaba valik. Võisiku Kodu juht arvab, et eks neil tuleb siis selle nimel pingutada, et oma töötajaid kinni hoida. Ta usub, et neilgi on boonuseid, tänu millele sealsed töötajad oma praegusele kohale  truuks ja lojaalseks jäävad. Just hiljuti tähistati Võisiku Kodus ühe töötaja 40. ning ühe töötaja 45. tööjuubelit ning Terje Teder usub, et nii pika staažiga inimesed tahavad oma senises ametis jätkata. Hoolekandeasutuse juhi sõnul on need staažikad töötajad väga vitaalsed ja tegusad ning annavad nii mõnelegi endast aastakümneid nooremale kolleegile n-ö silmad ette. Praegu kulub uuel juhil veel hulk aega, enne kuni ta kõiki selle asutuse töötajaid tundma jõuab õppida, sest tegevusjuhendajad käivad tööl vahetustega ja seetõttu pole üldse lihtne nendega kokku saada. Küll toimib tal juba tihe koostöö osakondade juhatajate ehk vanemtegevusjuhendajatega. Terje Teder lausus, et esmalt püüabki ta ennast kurssi viia kõige sellega, mida Võisiku Kodus siiani on tehtud, ja püüab aru saada sellest, miks üht või teist asja just sellisel viisil on tehtud. Alles seejärel saab asuda ellu viima oma plaane, mis tal selle asutuse uue juhina loomulikult olemas on. Oma tegevuses peab ta lähtuma AS-i Hoolekandeteenused üldistest suundadest ja põhimõtetest. AS Hoolekandeteenused sõlmis Terje Tederiga tähtajatu töölepingu. Te ei kuulu enda sõnul nende hulka, kes sageli töökohta vahetavad. Ta loodab ka Võisiku Kodu juhi ametis pikemat aega töötada ja sellesse asutusse enda poolt tõsisemalt panustada. Jõudu ja usku selleks annab talle väga positiivne vastuvõtt nii AS-i Hoolekandeteenused kui ka Võisiku Kodu töötajate poolt. Terje Tederi sõnul tunneb ta praeguse lühiajalise kogemuse põhjal, et sattus õigesse kohta ja langetas töökohta valides õige otsuse.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus