Võisiku kauplus suleb uksed

Juulikuu viimasel päeval lõpeb AS Hoolekandeteenused rendileping Kamari Elekter OÜ-ga Võisiku poe ruumide kasutamiseks ja aastast 1997 seal poodipidanud Kamari Elekter lõpetab kauplemise. 


Leping lõpetati AS Hoolekandeteenused algatusel, sest hoone on amortiseerunud ja sellest saadav üüritulu liiga väike, et finantseerida omaette elektrivõrgu liitumispunkti rajamist hoonesse. See oleks vajalik seoses elektrivõrkude võõrandamisega Elekrilevi OÜ-le. Ka on hoone põhikonstruktsioonid sedavõrd amortiseerunud, et saadava üürituluga ei suudaks AS Hoolekandeteenused neid korras hoida.

Karl Mägi nimetatud aktsiaseltsist rääkis, et Hoolekandeteenused pakkus Kamari Elektrile müügiks hoonet, mida nad tunnevad Võisiku depoo nime all. Tegemist on ilmselt kunagi tuletõrjedepooks ehitatud hoonega, mida aktsiaselts kasutas laona ja mis praeguseks on eraisikule müüdud.

Leo Kohv, kes poodi peab, tunnistas, et on pettunud. Ta oleks jätkanud Võisikul poe pidamist veel mõned aastad, sest pood tuli ots-otsaga kokku, makstes ise oma kulud ja küsitud rendi. Hoolekandeteenused pole hoonesse kunagi midagi investeerinud, sanitaarremondid kaupluse- ja laoruumides on teinud Kamari Elekter. Kohv enda sõnul ühtegi kinnisvaraostu pakkumist saanud ei ole, küll on talle aga rendileping seadusjärgse tähtajaga üles öeldud. Poe pidamiseks pole aga mõtet ruume osta, sest tulu sellest ettevõtmisest ei kataks nii suurt investeeringut.

Seega ongi Võisiku pood alates 1. augustist 2015 suletud.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus