Võimalus Jõgevamaa puuetega inimestele

Tallinna Tehnikaülikooli ja MTÜ THINK Eesti koostöös viiakse ellu ulatuslik projekt, mis on järjeks möödunud aastal lõppenud THINK Baltic Exctension programmile, mille lõpetas edukalt 56 puudega inimest.
Koolitusele on oodatud kõiki osalise või täieliku töövõimetusega inimesi ja neidki, kellele on määratud puue. Ainsateks kriteeriumideks on soov end täiendada ja ligipääs arvutile ning internetiühendusele. Õppetöö toimub internetikeskkonnas ja kuna tegu on kaugõppega, siis saab igaüks valida just sobivaima aja, mil ta õppimisele pühendub.

Suuremates maakondlikes keskustes toimuvad aeg-ajalt ka seminarid. Iga inimesega tegeldakse individuaalselt, alati saab nõu küsida meili ja telefoni teel. Projekti on kaasatud maakondlike tööhõiveametite puuetega inimeste juhtumikorraldajad, kes abistavad vajadusel sobiva töö leidmisel.

Külliki Bode,
THINK jätkuprojekti koolitusjuht
kylliki@think.ee

blog comments powered by Disqus