Võidutule toovad Valgast Ilje ja Jaak Laurikainen

Tänavu toovad võidutule Valgast võidupüha paraadilt Jõgeva maakonda kaitseliitlane, nooremveebel Jaak Laurikainen ja tema naiskodukaitsjast abikaasa Ilje Laurikainen.

Kaitseliidu keskjuhatus kinnitas tänavusteks võidutule toojateks igast malevast ühe aktiivse kaitseliitlase ja naiskodukaitsja, keda seovad perekondlikud sidemed.

 

Pikka mõtlemisaega polnud vaja

Laurikainenid said teada, et neid on tuletoojateks valitud, juba 19. mail. Ilje Laurikainen peab seda suureks auks ja tunnustuseks maleva poolt. “Meile selgitati, et valiku aluseks oli mõlema pereliikme kuulumine Kaitseliitu,” ütles ta.

Jaak Laurikainen lisas, et taoline au saab inimesele osaks vaid korra elus. “Mõtlemisaega anti mõni tund, vastusega oli väga kiire. Arutasime omavahel ja leidsime, et teist korda seda võimalust ei anta,” tõdes ta.

Jaak Laurikainen kuulub Kaitseliitu 1997. aastast, Ilje Laurikainen 2000. aastast. Aastal 2002 liitus naine naiskodukaitsjatega.

Torma Naiskodukaitse tublid naised on juba kolm aastat korraldanud kogu pere isadepäeva, mis toob kodudest välja terved pered, kusjuures mitte ainult Tormast. Kui esimesel üritusel oli väljaspoolt oma valda vähe osalejaid, siis mullu sügisel tuli tõdeda, et rohkem kui pooled külalistest olid mujalt maakonnast. Torma naistel oli selle üle ainult hea meel. Ilus päikesepaisteline ilm, mis tuule tõttu küll kohati üsna viluks kiskus, pakkus peredele koos olemise ja koos võistlemise võimalusi.

 

Kogu pere isadepäev tuleb ka tänavu

Ilje Laurikainen ütles, et Torma naiskodukaitsjad korraldavad kogu pere isadepäeva ka tänavu. “Jaagu õed on selle ürituse põhiliste korraldajate hulgas, see on saanud traditsiooniks. Ja läheb kindlasti edasi,” märkis ta.

Ilje Laurikaineni sõnul on isadepäev väga oluline just perekondlikus mõttes. Mujal ei pöörata sellele tema hinnangul suurt tähelepanu, kuid isad on väga tähtsad. “Nad on naiste ja laste jaoks väga olulised,” kinnitas naine. Ta on õnnelik, et pereisa töötab kodu lähedal ega pea nädalate kaupa kaugel ära olema. “Kui on kaks väikest last, siis on see väga tähtis,” tunnistas ta.
Jaak Laurikainen on Torma ükskikompanii juhatuse liige. “Perekondlikult ongi raske see, et tuleb teha valikuid, kes saab ettevõtmistel osaleda ja kes koju laste juurde jääb,” rääkis Ilje Laurikainen. “Mina võtan aeg ajalt ikka n-ö tagalapositsiooni ja jään koju,” märkis ta. Tema sõnul on ta töö tõttu nädala sees nagunii vähe kodus ja kui ka nädalavahetusel lapsed vanaema hoolde jätta, siis jääb perele väga vähe aega.

Jaak Laurikainen tõdes, et vanaemal on nendel nädalavahetustel, kui toimuvad Kaitseliidu ja Naiskodukaitse ühisüritused, mõnikord väga palju lapsi hoida. “Minu emal tuleb neid ikka päris palju kokku, keda peaks sel ajal hoidma,” tunnistas mees.

Kui ema-isa võidutuld tooma sõidavad, jäävad lapsed seegi kord vanaema hoolde. Nemad saavad sellest tseremooniast osa televiisori vahendusel. Küllap see on ka nende jaoks eriline, et ema ja isa näidatakse televiisoris.

Kaitseliidus on läbi aegade olnud tegevust igas eas ja mõlemast soost inimestele. “Meil on üle Eesti palju tublisid perekondi, kus kui mitte kõik, siis enamik liikmeid on tegevad Kaitseliidus,” kommenteeris Kaitseliidu ülem, brigaadikindral Meelis Kiili tänavust tuletoojate valikut. “Tugev perekond on meie ühiskonna ja riikluse vundament ja Kaitseliit oli, on ja jääb selle aluspõhja toetajaks ja kujundajaks,” lisas kindral Kiili.
Tuletoojad viivad muinas- ja mälestustulest liidetud ning presidendi poolt teele läkitatud võidutule tänavuselt keskselt võidupühaparaadilt Valgast kodumaakondadesse. Tuli jõuab Mustveesse tormilaternas, sealt viivad võidutule igasse linna ja valda omavalitsusjuhid. Samuti saavad sellest tulest oma küünlad või laternad süüdata kõik soovijad.

 

Kaitseliidu iseloomustus

Nooremveebel Jaak Laurikainen on Kaitseliidu tegevliige  1997. aasta juulikuust. Osaleb aktiivselt maleva tegevuses, suhtub temale antud ülesannetesse väga kohusetundlikult. Jaak Laurikainen kuulub ka abipolitseinike ridadesse. Sel aastal valiti Jaak Torma üksikkompanii juhatuse liikmeks.

Ilje Laurikainen on Naiskodukaitse tegevliige alates 2002. aasta veebruarist, kuulunud Torma jaoskonna juhatusse. Osaleb aktiivselt ringkonna ja jaoskonna töös, aitab korraldada üritusi. Suhtub temale antud ülesannetesse väga kohusetundlikult. Peres kasvab kaks last, peagi lisandub kolmas.

 HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus