Võidupühaparaadi ajal muutub Jõgeva linna liikluskorraldus

 

 

Seoses 22. ja 23. juunil Jõgeval toimuva võidupüha paraadi ja selle peaprooviga on nimetatud ajal muudetud Jõgeva linna liikluskorraldust, teatas Lõuna Politseiprefektuuri kommunikatsioonibüroo. Politsei palub liiklejatel jälgida ajutisi liiklusmärke ning täita politseiametnike korraldusi.

Nn pu­nane ala (vt kirjalisas olevat skeemi) ehk Sauna tä­nav, Suure tänava algus kuni turuplatsini ning Aia tänava algus kuni Põik tänavani on parkimiseks ja liikluseks sule­tud alates 22. juuni kella 14st kuni 23. juuni kella 14ni.

Nn roheline ala ehk Suur, Aia, Kesk, Puiestee ja Piiri tänav on liikluseks ja parkimiseks suletud 22. juunil kella 16-22 ja 23. juunil kella 8 -13.

Peaparaadi ajal võidakse  liikluskorraldust va­jadusest tulenevalt veelgi muuta.

Paraadi pealtvaatajate jaoks on Jõgeva linnas parkimiseks avatud Tä­he tänava suur rohumaa, kuhu Põltsamaa ja Tartu poolt tu­lijad pääsevad mööda Mustvee maanteed. Seal abistavad sõidukijuhte parkimiskoha leidmisel reguleerijad. 

Et hõlbustada rasketehnika liikumist kitsastel tänavatel, palub politsei nn punasel ja rohelisel alal (eriti Aia ja Piiri tänaval) elavatel või seal külas viibivatel inimestel oma sõidukid  aegsasti mujale parkida, sest kõik piiranguajal nimetatud alale pargitud sõidukid teisaldatakse piirangualasse mittekuuluvatele tänavatele. Kõigi teisaldatud sõidukite asukoht registreeritakse ning inimestel, kes oma autot ise üles ei leia, on numbrile 110 helistades võimalik selle asukoht teada saada. Teisaldamise eest raha ei küsita.

Politsei tuletab inimestele meelde, et juhid on kohustatud järgima kõiki liikluskorralduse nõudeid ja reguleerijate märguandeid. Ametlikud liikluskorraldusvahendid on ka ürituste ajaks teele paigaldatud ajutised liiklusmärgid, mille eesmärgiks on liiklusturvalisuse tagamine ja liiklemise hõlbustamine. Liikluskorraldusvahendite ignoreerijad käsitleb politsei õigusrikkujatena ning karistab seadusega ette nähtud korras.

Politsei loodab, et kõik paraadile tulijad, eriti aga kohalikud elanikud suhtuvad ümberkorraldustesse ja võimalikesse ebamugavustesse liiklemisel mõistvalt ja heatahtlikult. „Võidupühaparaad on suurüritus, mille sarnast ei peeta Jõgeval igal aastal. Küllap oleme kõik huvitatud, et nii oluline päev mööduks viperusteta ning tekitaks meis vaid positiivseid emotsioone,” ütles Jõgeva liiklustalituse juht Künter Pedosk.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus