Võeti vastu Põltsamaa valla eelarve

Viimasel Põltsamaa vallavolikogu istungi päevakorda oli kavandatud Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve kinnitamine. Eelarve projektile esitati ka arvukalt muudatusettepanekuid.


Vallavolikogule esitatud eelarve projekti tutvustas Põltsamaa valla rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar. Põltsamaa valla selle aasta eelarve põhituludeks on kavandatud 14 115 900 eurot. Põhilise osa tuludest moodustab traditsiooniliselt üksikisiku tulumaks, mis moodustab 51 protsenti tuludest ning lisaks eraldised riigieelarvest, mis moodustavad 38 protsenti tuludest. Laekumisi maksudest kavandatakse kokku 7 573 000 eurot.

Füüsilise isiku tulumaksu laekumiseks on kavandatud 7 176 000 eurot, maamaksu prognoositakse 395 000 eurot. Piret Nõmmiksaare sõnul tuleb eelarvet koostades jälgida, et põhitegevuse tulem ei tohi kahel järjestikusel aastal negatiivne olla. Samuti peab jälgima, et netovõlakoormus peaks jääma alla 60 protsendi põhitegevuse tuludest.

„Netovõlakoormust saab vähendada ka esimese lisaeelarvega,“ toonitas Piret Nõmmiksaar. Eelarve projektile tehti mitmed muudatusettepanekud. Varem on olnud juttu, et Põltsamaa lasteaed Mari mänguatraktsioonid on amortiseerunud. Lastaed Marile eraldati mänguatraktsioonide soetamiseks 15 000 eurot, välisuste vahetamiseks 5000 eurot ning elektrisüsteemi kaasajastamiseks 2000 eurot. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilaskodu renoveerimiseks laekub 84 000 eurot, sihtasutusele Põltsamaa lossi ja parkide arendus Põltsamaa muuseumi olme- ning töötingimuste parandamiseks 70 000 eurot, MTÜ-le Kuldne Iga tegevustoetuseks 300 eurot.

Samale sihtasutusele eraldati veel lossihoovi korrastamiseks, pinnase veoks müüride korrastamiseks 9000 eurot ning tee katmiseks 11 000 eurot.

Esku-Põltsamaa jalgrattatee projekteerimiseks ning tööde alustamise toiminguteks eraldati 25 000 eurot ning Lustivere-Põltsamaa jalg- ja jalgrattatee ette valmistamiseks 30 000 eurot. Jalg- ja jalgrattateede lõplik maksumus selgub tehtavate tööde käigus. Eelarve projekti sisse viidud muudatusi tehti veel teisigi.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus