Võetakse vastu projektitaotlusi Peipsimaa edendamiseks

28. märtsist  kuni 5. aprillini võtab Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (PKAK) vastu uusi projektitaotlusi kohalikku elu edendavate ideede elluviimiseks Jõgevamaal, Tartumaal, Ida-Virumaal ja Põlvamaal.

Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu tegevjuht Kersti Oja teatas, et projektitaotlusi võetakse vastu ajavahemikuks 2009-2013 koostatud Peipsi Kalanduspiirkonna strateegias määratletud tegevussuundades.

“Nendeks on kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine, otseturustamine, kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine, tegevuse mitmekesistamine  ning koolitustegevus,” rääkis ta

Taotlusi hakkavad läbi vaatama maakondlikud hindamiskomisjonid, mida Jõgevamaal juhib Tabivere vallavolikogu liige ja MTÜ Jõgevamaa Koostöökoda juhatuse esimees Kalev Kurs, Tartumaal SA Peipsiveere Hooldusravikeskus juhataja Janno Tomson, Ida-Virumaal Lohusuu vallavolikogu esimees Toivo Kivi ning Põlvamaal Räpina valla arendusspetsialist Helen Pärnaste.

5. märtsil peetud Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu üldkoosoleku käigus valiti hindamiskomisjonidesse mitmeid uusi liikmeid, sest nendesse ei saa alates 1. aprillist kuuluda PKAK juhatuse liikmed.

Nii tegidki juhatuse liikmed Urmas Pirk (esimees), Saare vallavanem Jüri Morozov ja Peipsi Kalurite Ühingu esimees Priit Saksing, Räpina vallavanem Teet Helm ja ettevõtjad Margus Narusing ja Fjodor Plešnakov ettepaneku enda asemele uute liikmete valimiseks.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus