Visiidil Leedu koostööpiirkonda otsiti ka sõpruskooli

Hiljutisel visiidil Leedus asuvasse Kaišiadoryse  koostööpiirkonda  tutvus Jõgevamaa delegatsioon  sealse hariduselu ja koolikorraldusega ning uuris võimalusi  leida sõpruskool Jõgevamaa gümnaasiumile.


Jõgeva maavalitsusel ja Palamuse vallavalitsusel on pikaajalised koostöökogemused Leedu Kaišiadoryse rajooniga ettevõtluse, kultuuri, spordi ja hariduse valdkonnas.

Septembrikuus  viibis meie maakonnas visiidil sealne delegatsioon eesmärgiga tutvuda eelkõige meie hariduseluga, ettevõtlusega ning ühtlasi külastada Paunvere väljanäitust ja laata, millel osaleb juba aastaid mitmeid Leedu ettevõtjaid, sealhulgas Kaišiadorysest.

Delegatsioon käis ka Jõgevamaa gümnaasiumis ja “Karikakra” lasteaias.

Võimalikud koostööpartnerid tuleb kokku viia

Mõlemast haridusasutusest jäi külalistele suurepärane mulje,  millest pajatati kodus. Kiiresti tuli  leedukatelt soov rahvusvaheliseks koostööks Jõgevamaa gümnaasiumiga. Et sama mõte tekkis ka Jõgevamaa gümnaasiumi juhtkonnal, siis oli aja küsimus, et võimalikud partnerid omavahel kokku viia.

Pärast külaskäiku tuli Kaišiadoryse linnapealt Vytenis Tomkuselt kutse külastada sõpruspiirkonda, et tutvuda sealse koolieluga  ja arutada võimalikku koostööd selles valdkonnas, muuhulgas sõpruskooli leidmist Jõgevamaa gümnaasiumile,” rääkis Leedus viibinud delegatsiooni juht maavanem Viktor Svjatõšev.

“Leedus uudistasime maapiirkonnas asuvat Kruonise gümnaasiumi, mis on n-ö täistsükli kool, kus on kokku ligi 250 õpilast alates  esimesest kuni kaheteistkümnenda klassini. Kruonise gümnaasium on väga huvitatud koostööst Jõgevamaa gümnaasiumiga projektide vallas.

Samuti tutvusime Kaišiadoryse linnas asuva Arvydas Brazauskase gümnaasiumiga. Endine Leedu president ja peaminister õppis ka ise selles koolis ja praegu paikneb siin tema elu ja tegevust tutvustav tuba,” rääkis maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna nõunik Heiki Sildnik. Kokku õpib Arvydas Brazauskase gümnaasiumi 9.-12. klassis ligi 500 õpilast.

“Mul oli võimalus tutvustada hästitoimivas kooliraadios meie hariduselu iseärasusi, kõneleda meie sõidu eesmärkidest ning kahe kooli võimalikust koostööst,” lisas Viktor Svjatõšev.

Kool annab välja ka oma ajalehte, mis on nii populaarne, et seda tuleb raha eest tellida. “Ringkäigud koolidesse tõestasid, et on olemas eeldused sõpruskoolide leidmiseks Jõgevamaa gümnaasiumile. Koostöösuhete edasine käekäik sõltub koolijuhtide omavahelisest suhtlemisest. Detsembris külastavadki Jõgevamaad Kaišiadoryse rajooni koolijuhid ja rajoonivalitsuse esindajad,” lisas maavanem.

Suurem otsustusõigus rajoonivalitsusel

Haridusnõunik Heiki Sildnik mainis, et käidi ekskursioonil ühes endises maakoolis, kus nüüd tegutseb muuseum. “Kirjutasime vihikutesse sõnu leedu keeles eestikeelsete vastetega. Meid paluti ka laulda ning esitasime laulu “Mu isamaa armas”. Dirigendiks ja eeslauljaks oli muusikapedagoogi kogemustega Silja Piir. Võimalik, et ootamatus olukorras loodud ansambel jätkab proove ja esineb publiku ees ka edaspidi.”

Haridusnõunik huvitus ka sarnasustest ja erinevustest Eesti ja Leedu hariduskorralduses. “Jäi mulje, et Leedus on suurem otsustusõigus rajoonivalitsusel kui koolidel. Mainimist väärib ka asjaolu, et Leedus valitsus koolitoitu ei doteeri. Kui Eestis on põhiharidus 9 klassi, siis Leedus 10 klassi. Kruonise ja Arvydas Brazauskase gümnaasiumis on traditsioon kanda koolivormi,” rääkis Heiki Sildnik.

“Usun, et meie visiidist oli kasu ning juba jõulukuu alguses on Kaišiadoryse rajoonivalitsuse juhtkond ja koostööst huvitatud koolijuhid meil külas, et rahvusvahelise koostöö suunad täpsustada ning külastada haridus- ja teadusministeeriumi, kus  tutvustatakse  meie õpetusmetoodikat, mis võimaldab meie õpilastel Pisa testides edukad olla,” lisas ta.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus