Viruverre kavatsetakse rajada vineeritehas

Jõgeva vallavalitsuses toimus avalik arutelu, teemaks kohalikku kasepuitu väärindava vineeri- ja spoonitööstuse rajamine Viruvere külla. Jõgeva vallajuhid suhtuvad tehase ehitamisse soosivalt, kuid peavad oluliseks elukeskkonna hoidmist ning paikkonna elanike huvidega arvestamist.


Tööstuse rajamisega seoses tuli juttu sissesõidutee ehitamisest Jõgeva-Põltsamaa maantee äärest. Kohalik elanik Einar Sokk kinnitas, et on sel eesmärgil valmis koostööks arendajaga, AS-iga Estonian Plywood. Ettevõtte tegevjuht Randel Veerits ütles, et seoses vineeri- ja spoonitehase rajamisega tiheneb liiklus kindlasti. „Seepärast oleks vaja ehitada täiendav sissesõit Jõgeva-Põltsamaa maanteelt. Ootame selleks luba maanteeametilt, kuid meile võidakse ka ära öelda põhjusel, et liiga palju mahasõite on liiklusele ohtlik. Loodame aga positiivset vastust,” rääkis Veerits.

Tema sõnul tegelevad nad praegu väga aktiivselt vajaliku ehitusprojekti ja kõrvalprojektidega. „Tõsised läbirääkimised käivad tehnoloogia ja seadmete osas. Mais on kavatsus leida ehitaja, kes alustaks pinnase- ja vundamenditöödega. Hoiame kinni tähtajast ja loodame, et oktoobris või novembris võiks Viruveres juba kinnine „karp” valmis olla. Kõige optimistlikuma plaani järgi algab proovitootmine järgmise aasta aprillis,” ütles tegevjuht.

Ka Viruverre kergliiklustee

Veeritsa kinnitusel on viruverelane Einar Sokk valmis oma kinnistult tee ehitamiseks vajaliku maa müüma.

„Kaugesõiduautojuhina olen käinud paljudes maades ja näinud samasuguste ettevõtete rajamist, mida planeeritakse Viruverre. Tehas tooks siia arengut ja võimaldaks kohalikele elanikele tööd. Vajaliku tee väljaehitamisest võidaksid nii ettevõtte omanikud ja töötajad kui transporditeenuse osutajad,” rääkis Einar Sokk Vooremaale.

„Uus tee tuleks ehitada elamutest kaugemale. Ka Jõgeva vald tegeleb selle teemaga,” märkis abivallavanem Mati Kepp.

Einar Sokk avaldas veel arvamust, et vald võiks kaasa aidata sellelegi, et kergliiklustee rajataks ka Jõgevalt Viruverre. Siis saaksid ettevõttes paremini tööl käia needki, kes autoga ei sõida.

„Vineeri- ja spoonitehase rajamine on mitme kandi pealt teretulnud ettevõtmine, kui see ei halvenda kohalikku elukeskkonda. Projekti sotsiaal-majanduslikuks kordaminekuks võib lugeda seda, kui praeguseks välisriikidesse töötama ja elama kolinud Jõgevamaa mehed koos peredega kunagisse kodukanti tagasi pöörduvad ja siin konkurentsivõimelise rakenduse leiavad. Oluline on ka Eesti metsa töötlemine eestimaises ettevõttes,” ütles projekti avalikustamiskoosolekul osalenud Jõgeva vallavalitsuse liige Vello Lukk.

Ettevalmistus korralikult tehtud

„Avalikustamiskoosolek kulges rahumeelselt. Tegevjuht Randel Veerits oli koos meeskonnaga selle protsessi põhjalikult ette valmistanud. Kõik küsimused, mis puudutasid keskkonnamõjusid ja muid riske, said vastused. Valda huvitab, et meie piirkonda tuleks see suur investeering, mis looks töökohti ja kiirendaks tervikuna kohaliku majanduskeskkonna arengut,” kommenteeris abivallavanem Kepp.

Veeritsa sõnul on vineeri- ja spoonitehasesse planeeritud kuni 150 töökohta, kusjuures kõigepealt hakatakse palkama oskustöölisi, seejärel administratsiooni, müügijuhte. Tehase projekteerija Kaido Kullamaa sõnul on Jõgeva vallavalitsusele esitatud taotlus ehitusloa kinnitamiseks.

„Omavalitsus hakkab seda menetlema. Avalik arutelu oligi üks osa vastavast protsessist,” lausus ta. Mati Kepp märkis, et tõenäoliselt võetakse ehitusluba käsitlev otsus vastu käesoleval nädalal.

Estonian Plywood AS, asutatud aastal 2007 Lemeks grupi ettevõttena, on saanud vineeri- ja spoonitööstuse rajamiseks Viruverre toetust Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse suurinvestori meetmest.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus