Viruveres valmistutakse seadmete paigaldamiseks

Jõgeva valda Viruverre on kerkinud suur Estonian Plywood tehasehoone, kus hakatakse kvaliteetset vineeri tootma. Hetkel käivad veel ehitustööd ning kahe hektari suurust tootmispinda valmistatakse ette seadmete paigaldamiseks.


On kuulda olnud, et vineeritehases kavatsetakse tööle võtta Ukraina päritolu inimesi. „Tänaseni oleme arvestanud oma tööjõu värbamise plaanides ainult kohalikega,“ kinnitas ettevõtte tegevjuht Randel Veerits.

„Aprillist hakkavad siin lisaks ehitajatele tegutsema seadmete paigaldajad. Seadmetest on hetkel kohal vaid spooni koostaja, lisaks väiksemate seadmete osad. See on siiski tühine osa kogu seadmestikust, mis plaanis installeerida. Paralleelselt installatsioonitöödega jätkub ehitustegevus alates sprinkleritorude paigaldamisest lõpetades olmekorpusega. Sügisel on siin kindlasti pilt kardinaalselt muutunud, võrreldes praeguse peaaegu tühja tootmishoonega. Tegelikult jääb tootmishoonesse ruum pooltoodangu jaoks. Mingil määral jääb ruumi varuks ka tuleviku arengute tarbeks,“ rääkis vineeritehase tegevjuht.

Eelmisel nädalal käivitati tehase oma alajaam.

Algavad töövestlused

Selle aasta lõpuks leiab AS Estonian Plywood´i tehases tööd umbes 150 inimest. Ühes vahetuses hakkab tööle 30 inimest, kelle hulgas on nii tootmistöötajad kui ka tehnikud. Viimased hakkavad suurel tootmispinnal ringi liikuma tõukeratastega. Ülejäänud seltskonna moodustavad päevasel ajal tegutsevad mehaanikud, automaatikud, spetsialistid ja juhtgrupi liikmed.

Hetkel tegutseb tehases 11liikmeline meeskond, kelle hulgas on juhtkonna liikmed, mõned mehaanikud ja automaatikute juht. Aprilli alguses lisanduvad meeskonda täiendavad mehaanikud, kontori assistent ja raamatupidaja.

„Meile on saadetud palju avaldusi. Aprillikuust hakkame kutsuma inimesi vestlusele. Esmalt komplekteerime ühe vahetuse jagu töötajaid ning alustame nendega väljaõpet. Värbamine jätkub kuni neljanda vahetuse töötajate välja õpetamiseni hilissügisel,“ jutustas Veerits.

Kõik töötajad läbivad kahe nädala pikkuse vineeri baaskoolituse, mille viib läbi TalTech. „Enamasti toimub koolitus Viruveres, aga mõnel päeval viibitakse TalTechi vineerilaboris Tallinnas, kus saab vineeritootmisega tutvuda ja seda praktiliselt miniatuursel kujul teostada. Peale seda jätkub koolitus spetsialistide käe all Viruveres nende seadmete juures, millega üks või teine inimene töötama hakkab,“ andis tehase tegevjuht ülevaate väljaõppe protsessist. Septembrikuust alustatakse proovitootmisega, mille käigus omandavad inimesed praktilise tööprotsessi kogemuse. Suuremahulist tootmist siis veel ei toimu. Kui seadmed on korrektselt tööle saadud ja operaatorid vajalikul tasemel välja koolitatud, hakatakse paika saanud seadmeid AS-le Estonian Plywood üle andma.

Kuhu pannakse proovitootmise käigus valmiv toodang, on hetkel keeruline öelda. Kui toode on turukõlbulik, pannakse see müüki.

„Puit on nii väärt vara, et ära ei viska me midagi,“ kinnitas Veerits. Tehas peaks kava kohaselt neljas vahetuses tööd alustama järgmise, 2020. aasta esimesel poolel. Sellest hetkest peavad ette valmistavad tegevused olema nii kaugele jõudnud, et tehases valmib kvaliteetne turu nõudlusele vastav vineer. Kuid täisvõimsuse saavutamise, 50 000 kuupmeetri vineeri valmistamiseni aastas, läheb siis veel aega.

Esimene vahetus peaks tööd alustama tänavu juulis. Siis saavad inimesed õppida veel seadmete tootjaid esindavate spetsialistide käe all. Koolituse pikkus oleneb sellest, millise seadme juures inimene tööle hakkab. Aprillikuusse on planeeritud infopäevad Jõgeval, Laiusel, Mustvees ja Põltsamaal.

Töötajatel tasub teada, et firmal on juulis-augustis kolmenädalane kollektiivpuhkus ja nädalane puhkus jõulude ajal. Pikkades 12tunnistes vahetustes töötades saavad inimesed olla vahepeal mitu päeva järjest kodus.

Veeritsa sõnul niisuguseid vahetusi enamasti tavapärasteks tagasi muuta ei soovita. Probleeme võib tekkida emadel, kellel on väikesed lapsed tarvis lasteaiast ära tuua. „Kannalikkust ja täpsust nõudvas vineeritootmises on naised väga oodatud ja hinnatud töötajad,“ toonitas ettevõtte tegevjuht.

Raskeveokitele uus sissesõidutee 

Tehase palgasüsteem hakkab toimima eriastmelise boonussüsteemina. Mida rohkem on töötaja valmis erinevaid oskusi omandama ja ennast arendama, seda kõrgemat palka ta teenima hakkab. Lisaks väärilisele palgale pakutakse töötajatele kaasaegseid puhke- ja olmetingimusi. Söögi- ja puhkeruumi kõrvale ehitatakse köök. Samuti tuleb ruum 30 inimese koolitamiseks.

Vineeritehase tegevjuhi sõnul on nad analüüsinud seoses puiduveoga kasvavat liiklussagedust Jõgeva-Põltsamaa maanteel. Arvestades vineeritehase mahtudega, ei ole Veeritsa hinnangul muretsemiseks põhjust, sest liiklussagedus jääb normide piiresse.

Küll on mõeldud Viruvere küla liiklusohutuse peale ja plaanis on ehitada täiendav maanteelt tehaseni viiv sissesõidutee raskeveokitele. Selleks on vaja jõuda kokkuleppele naabrite, kohaliku omavalitsuse ja erinevate ametitega. Seda teed ei saa ehitada enne, kui 1. oktoobrist hakkab kehtima uus veeseadus. „Takistuseks on kraav, mis praegusest veeseadusest tulenevalt jääb ehituskeelu vööndisse. Ettevalmistavad tööd sissesõidutee rajamiseks saab ära teha, kuid üle kraavi me enne 1. oktoobrit teed rajada ei tohi,” sõnas Veerits.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus