Viruvere vineeritehas töötab täistuuril

Jõgeva külje alla rajatud vineeritehas Estonian Plywood AS saab tänasest anda vajalikku toodangut, väärindada puitu ning panustada sealjuures nii valla kui ka maakonna arengusse. Ees seisab paraku tegevjuhi vahetus, sest uue väljakutse võtab vastu tehase rajamist juhtinud Randel Veerits, kes asub juhtima Paidesse rajatavat E-Piima piimatööstust.


 

Möödunud nädalal toimusid vineeritehase ajaloos ainulaadsed sündmused. Kätte saadi kasutusluba, mille nimel on alates 2017. aastast intensiivselt töötatud ning teisalt otsustas kohalik omavalitsus ettevõtmist tunnustada, kuulutades tehase ülesehituse aasta teoks.
Randel Veerits, kes kiidab kohalikku kogukonda, rõõmustab kahe asja puhul. Esiteks on omavalitsusega suhtlemine sujunud väga hästi ja tõrgeteta, teisalt pakub igasugune tunnustus palju uut indu. Veerits leiab, et kogu ümbruskond on olnud tehase tegemiste puhul soosiv. Näib, et inimesed mõistavad tehase tähtsust ning lõhna või mürareostus, mida sisimas kardeti, polegi kohutav.
„Valdkondi, millega tegeleda on tulnud, on palju,“ sõnas Veerits. „Alustada tuli nii ehituse kui ka tehnilise projekteerimisega ning lõpetada ehitustegevusega. Samuti on tegeletud soojamajanduse, auru-, elektri-, aspiratsiooni-, õhu-, reovee- ja mitme teise olulise süsteemi nii projekteerimise kui ka väljaehitamisega.“
Veeritsa sõnul on hoolitsetud selle eest, et kokkulepped saaks sõlmitud parimate seadmetootjatega ning kõigi koostööpartnerite pingutus sobituks tehase arendamise ajagraafikuga ja toetaks ettevõtmise ambitsioonikaid eesmärke.

Keskkonda tuleb panustada

„Oleme pingutanud, et kõik tingimused saaksid piisavad,“ ütles ta ja pani rõhu just heale töökeskkonnale ja tehase ohutusnõuetele, mis on tõepoolest eesrindlikud. Ka külalisi ei lasta enne tõsist instrueerimist ja kaitsevahenditega varustamist tehase territooriumile. Töötajatel on mugavad olmetingimused.
Veerits ei jäta rõhutamata, kui tähtis on kogu töö juures keskkonnaaspekt. Keskkonnaküsimused muutuvad tema hinnangul tänapäeva tootmises üha olulisemaks. „Me seome vineeritootmisel süsinikku. Me väärindame sõna otseses mõttes puitu, säästes keskkonda,“ sõnas Veerits, kes ei taha kuidagi leppida sellega, et metsandussektor tervikuna on sattunud ühiskonnas teenimatult tulle alla.
„Täna ebaõigeid otsuseid langetades ei pruugi olla võimalust neid tulevikus parandada. Me ei saa ajas tagasi minna. Pigem on vaja mõelda, kuidas riik planeerib tulevikus täita augu riigieelarves, mille praegu täidavad Euroopa Liidust tulevad toetused. Kas need, kes mõistliku metsamajandamise vastu võitlevad, ikka saavad aru, mille vastu nad läinud on?“
Möödunud nädalal saadud tootmiskompleksi kasutusluba annab tunnistust, et kogu meeskonna pingutus, olenemata töötaja vastutusest, on läinud täie ette ning keskkond kvaliteetse vineeri tootmiseks on loodud. Nii kutsub ka Veerits oma lahkumiskirjas tehast „töötavaks vineeritehaseks“ kõige paremas võtmes ja tähenduses.
Mis puutub tööjõu küsimusse, on ettevõte juht rahul sellega, et kohalikele inimestele on suudetud palju uusi töökohti pakkuda. Tagasiside meie töötajatelt ütleb, et ootus vineeritehasesse tööle asudes oli vastu võtta uus huvitav väljakutse, tagantjärele kinnitatakse, et see soov on realiseerunud. Valdav osa töötajatest on töötingimustega vineeritehases rahul. Loomulikult on omad liikumised toimunud nii juhtimistasandil kui ka töötajate hulgas. Lahkujate hulk on siiski väike. Tegevjuht toonitas, et lõviosa tööjõust on tulnud meie oma maakonnast.
„Ka täna on meil väike järjekord tublidest töösoovijatest ukse taga,“ tõdeb Veerits.
Veeritsa lahkumist ei tasu võtta traagiliselt, investoritega minnakse lahku väga sõbralikult ja seda seetõttu, et põhieesmärgid on saavutatud. Ta asub tööle E-Piima rajatava Paide piimatööstuse juhina ning tema värbaja sellele ametipostile on Jaanus Murakas, kes piimanduse valdkonnas on tipptegija.

Paide piimatööstust arendama

Veerits nendib, et kui sellise taseme, tausta ja energiaga mees teda enda meeskonda ootab, on raske ei öelda. „Otsuse uus väljakutse vastu võtta tegin mõned kuud tagasi ja kinnitan, et see ei tulnud kergelt,“ möönis lahkuv tegevjuht, kes leiab, et piimandus- ja põllumajandussektori edukas toimimine on teine Eesti majanduse alustala, mille edust sõltub meie kõigi tegelik heaolu.
„Raha riigikassasse tuleb just taolistest Eesti toorainele lisandväärtust loovatest projektidest nagu Viruvere vineeritehas ja Paidesse rajatav uus E-Piima piimatööstus, raha ei teki juurde pangaautomaadis.“
„Olen väga tänulik kõigile, kes on viimastel aastatel tehase ülesehitamisse panustanud ja teinud seda kohati ka enese uneaja arvelt,“ sõnas Veerits. Vineeritehas on kasvanud mehel hinge ja südamesse. Piimatööstuse ehituse kavandatav algus on 2021. aastal ning tööstuse valmimine 2023. aastal. Projekti õnnestumisel tekib Paidesse maailmatasemel automatiseeritud tehas, mis loob väärt töökohti maapiirkonda. „Vineeritehases on palju tööd veel ees, et täita nii kvaliteedi kui ka võimsuse eesmärk,“ ütles Veerits oma lahkumispöördumises ja soovis töötajatele pealehakkamist ja palju energiat. Samuti julges ta ennustada tehasele suurt tulevikku,
„Usun, et värvatud töötajatest kasvavad vineerispetsialistid, kes on tublid Viruvere vineeritehast edasi arendama. Vineeritehas on Eesti metsomanikule hea ja tugev partner. Loodan, et väärindamata metsamaterjali liigub Eestist välja üha vähem“, lisab Veerits.

INDREK SARAPUU

blog comments powered by Disqus