Virge Otsa peab õpilasi sportima ergutamisel oluliseks psühholoogiat

Anna Haava nimelise Pala kooli kehalise kasvatuse õpetaja ja treener Virge Otsa spetsialiseerus Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonnas õppides sportmängudele. Õppeainetest tundis ta väga põhjalikku huvi ka psühholoogia vastu. Selle valdkonna teadmised võimaldavad tal paremini motiveerida õpilasi edukalt igapäevastes tundides osalema ja võistlustel silma paistma.


Virge Otsa hinnangul ei piisa sellest, kui õpilased end kehalise kasvatuse tundides aktiivselt ja mitmekülgselt liigutavad. “Kui oskad tekitada huvi võistlemise ja võitmise vastu, ollakse ka tavalises koolitunnis pühendunumad.”

“Treeneritöös olen paindlik ja keskendun aladele, milles parajasti võistlused tulemas. Valmistan võistlusteks ette kõiki õpilasi, kes on võimelised kaasa lööma. Lõpuks valin võistkondadesse kõige võimekamad. Valmis tuleb olla ka ühe võistleja asendamiseks teisega, näiteks haiguse tõttu või mõnel muul põhjusel,” rääkis õpetaja, kellel märkimisväärne panus selles, et Pala kool on viimasel viiel aastal sporditulemuste poolest Jõgevamaa parim kool olnud.

Võistlused kasvatavad ühtsustunnet

“Mäletan hästi esimest võistlust Pala kooli lastega. See oli korvpallivõistlus B-vanuseklassi tüdrukutele. Me võitsime ühe punktiga. Selline asi jääb ju meelde,” rääkis Virge Otsa.

“Võistlustel käimine soodustab ühtsustunnet ja üksteisega arvestamist, tugevdab distsipliini. Pärast võistlusi oleme aga rõõmsad ja teeme nalja,” rääkis ta.

“Sageli saavad kehalise kasvatuse tunnid alguse nii, et õpilased hakkavad omaalgatuslikult võimlema. Pean oluliseks, et iga õpilane saaks võimaluse korral ennast proovile panna igal spordialal – kergejõustikus, sportmängudes, suusatamises jne. Hinnete panemisel pean eriti oluliseks arengut. Kiiduväärt on juba see, kui poiss või tüdruk jookseb tuhandet meetrit kümme minutit kiiremini kui eelmisel korral,” ütles Otsa.

Liikumistunnid igati populaarsed

Virge Otsa on kehalise kasvatuse õpetajaks neljanda kuni üheksanda klassi poistele ja tüdrukutele. Esimese kuni kolmanda klassi lastele viib ta aga läbi liikumistunde.

“Nendes tundides teeme muusika saatel võimlemisharjutusi, mängime põnevaid ja lustakaid liikumismänge, samuti rahvastepalli. Liikumistunnid on meie koolis fakultatiivsed, see tähendab vabatahtlikud. Kõik lapsed võtavad nendest meelsasti osa.”

Pala kool on liitunud üleriigilise projektiga Liikuma kutsuv kool – laste ja noorte liikumisprogrammi arendamine.

Laste sportimis- ja liikumishuvi sõltub paljuski kodusest hoiakust, lapsevanemate suhtumisest.

Esimesed mõtted kehalise kasvatuse õpetajaks saada tekkisid Virgel Mustvee keskkoolis, kus ta lõpetas kaheksa klassi. “Meil oli tõeliselt võimekas ja põnevalt tunde sisustav kehalise kasvatuse õpetaja Vello Mäesepp, kes oli ühtlasi ka klassijuhatajaks. Samas oli soov ka miilitsaks saada, sest selles ametis töötas ema elukaaslane.

Edasi õppima läksin siiski Kuremaa tehnikumi agronoomiks. Üheks põhjuseks oli see, et tehnikumis tegeleti põhjalikult ühe mu lemmikspordiala korvpalliga. Treeneriks oli Ants Lend.

Tartu Ülikoolis lõpetasin esmalt õpetaja täienduskoolituse ja seejärel kehakultuuriteaduskonna.”

Palal on Virge Otsa töötanud majandis agronoomina. Peagi hakkas tegutsema vabatahtliku treenerina, kellel siiani hästi meelde jäänud esimene treeningtund korvpallis. Pikka aega oli Virge Pala valla spordijuht ning seejärel sai temast kehalise kasvatuse õpetaja Pala koolis.

“Sportimiseks on meie koolis ja selle ümbruses väga head tingimused. Kehakultuuritraditsioonide hoidmist ja edasiviimist soosib uus direktor Grete-Stina Haaristo. Ta on minu tütardega praktiliselt samaealine, mistõttu mõistan hästi tema ideid ja püüdlusi,” lausus õpetaja Otsa.

Tütreid on Virgel kaks: Küllike töötab matemaatikaõpetajana Tallinnas Gustav Adolfi gümnaasiumis, Kadi aga Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses ning õpib magistriõppes.

Liulaskmine õpetaja kardinal

Suuresti Virge Otsa eestvedamisel võtab Pala koolipere osa spordinädalatest. “Iga kool otsustab ise, milliseid sündmusi sellel üleriigilisel ettevõtmisel korraldab. Meie spordinädal on lõppenud näiteks jalgrattamaratoniga. Oleme teinud mõndagi lustakat. Nii on lapsed minu kardinaga mäest liugu lasknud.”

Virge on kasvatajaks ka Pala kooli õpilaskodus, kus ta samuti spordiharrastust soosib. “Poisid maandavad pingeid ja treenivad osavust ning vastupidavust poksikotiga,” ütles ta.

Põhikooliaastatel oli Virge Otsa Kuremaa tehnikumi naiskonna koosseisus mitmekordne Jõgeva rajooni noortemeister korvpallis. Samuti saavutas ta märkimisväärset edu males ja kabes. “Need lauamängud, samuti lauatennis, on jäänud tänaseni harrastusteks. Kui kutsutakse, lähen meelsasti võistlustele kohtunikuks. Nädalavahetusel käin tihti sportlikult lõõgastumas Tartus Aura veekeskuses. Suurimaks meelistegevuseks on mulle aga arvatavasti õpetamine,” ütles pedagoog, kelle entusiasm ja jõupingutused on teinud Pala koolist silmapaistava õppeasutuse spordielus.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus