Vineeritehas on tööjõu liikuma pannud

Eesti Töötukassa värske tööjõuvajaduse baromeeter näitab, et Jõgevamaal on uus vineeritehas tööjõu liikuma pannud, sest vineeritehase personalivajadus on väga suur. Kuna Jõgevamaal moodustab puidutööstus suure osa tööandjatest, on seeläbi raskusi kõigil tootmistel meeskonna komplekteerimisega, sest vineeritehas oma uudse tehnoloogia ja välja hõigatud märkimisväärselt kõrgemate palkadega piirkonnas hakkab esialgu ära meelitama teiste tööandjate spetsialiste.


Suure tööjõu puudujäägi all kannatavad sarnaselt kogu Eestiga ka Jõgevamaa toitlustusasutused, kes ei leia kokkasid. Koka oskustega inimesi isegi leidub arvel olevate seas, kuid töö on ennast nende jaoks ammendanud või tervis ei luba seda enam teha.
Töö füüsilise iseloomu ja isikute oskuste puudumise tõttu vaevlevad tööjõukriisis ehitusettevõtted. Samasugune keerukas olukord valitseb sotsiaalvaldkonnas, kus inimesi ei paelu hooldajana tööle asumine. Keeruline on Jõgevamaa tööandjatel leida ka aktiivmüügi inimesi. Nii töötajad kui ka tööandjad on probleemina toonud esile ka transpordi – nimelt on hajaasustuse tõttu paljud inimesed ühistranspordist sõltuvad, busside graafikud ei klapi tööl olemise ajaga.

Küll aga on maakonnas palju neid, kes huvitunud iluvaldkonnast. Arvestama peab, et konkurents on tihe, seda just küüne- ja ripsmetehnikute turul. Teine sektor, kus töötajaid on pakkumisest rohkem, on finants, raamatupidajaks soovijaid on palju, tööd vähe.

Töötukassa koostab kaks korda aastas tööjõuvajaduse baromeetrit, mis prognoosib ametite lõikes lühiajalist tööjõuvajadust. Prognoosi koostavad maakonna tasandil töötukassa maakondlikud osakonnad, kes kaasavad võimalusel ka eksperte väljastpoolt töötukassat.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus