Villu Reiljan: “Kahtlustus on väga huvitavalt kokku traageldatud.”

Missuguseid emotsioone lõppev nädal teis tekitas?

“Poliitiku elu pole meelakkumine ja ega peagi olema. Arvestades seda, ei tulekski lõppevat nädalat millegi poolest eriliseks lugeda. Pingelisi aegu on ju varemgi olnud. Olen aga veendunud, et ülespuhutud suur skandaal saab ükskord otsa ning lõpeb õiglaselt.”

Missugune on teie jaoks kõige ootamatum moment teile esitatud kahtlustuses?

“Ütleksin, et kogu see kahtlustus on väga huvitavalt kokku traageldatud. Kahtluse alla on pandud isegi see, kas maade vahetamine kui niisugune on üldse seaduslik, kuigi selles ei peaks üldse mingit kahtlust olema: ühes ja samas riigis ei saa ju ühe ja sama asja kohta mitut erinevat seadust kehtida. 2005. aasta mais käisin isegi spetsiaalselt riigi peaprokuröri Norman Aasa juures konsulteerimas, kas see protsess on seaduslik ning sain sellele kinnitust. Ei tohi aga unustada, et maade küsimus on alati poliitiline küsimus, mille puhul inimesed jagunevad eri huvigruppideks. Mäletame ju, et ka Vabadussõda ei hakanud enne edenema, kui talumeestele maad lubati.

Mingeid hüvesid pole ma aga seoses maadevahetusega saanud. Kahtlustuses väidetakse, et ma olen teatud isiku kulul jahil käinud, jahipidamine on mul aga hobiks olnud juba kolmkümmend aastat ja ma olen seda alati oma kulul harrastanud. Kahtlustuse lugesid läbi ka mu advokaadid Aivar Pilv ja Tarmo Sild, kes on oma ala tipp-professionaalid. Nad leidsid, et kahtlustus  pole ei keeleliselt ega ka õiguslikult kuigi korrektne.”

Juristist riigikogu liige Igor Gräzin väitis teleintervjuus, et teil ja Ester Tuiksool kui riigikogu liikmetel polegi kohustust Kaitsepolitseisse selgitusi andma minna. Kuidas sellist seisukohta ise kommenteeriksite?

“Loomulikult lähen ma Kaitsepolitseisse, kui mind kutsutakse ? selleks, et uurimisele igakülgselt kaasa aidata ja seda protsessi kiirendada. Uurimine on kestnud juba ligemale kaks ja pool aastat, mitte aasta, nagu väidetakse. Räägitakse, et üle kuulatud on juba 400 inimest, nii et ei teagi, mida otsitakse. Kahtemata olen ma nõus tõe väljaselgitamise huvides ka saadikupuutumatusest loobuma.?

Kas kujunenud oludes on raskem teha ka oma põhitööd ? saadikutööd ? riigikogus?

“Saadikutööd teen ma mõistagi täie jõuga edasi, sest selleks kohustab 2885 inimeselt saadud mandaat. Selle kõrvalt tuleb aga valmistuda pikemaks lahinguks.”                

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus