Villem Ernitsat meenutades

Kummalise kokkusattumise tõttu kohtusin Villem Ernitsaga rohkem just tema juubeliaastail 1961, 1971 ja 1981, kuigi olime pärit naabervaldadest, mis hiljem liideti.

Villem Ernits (1891–1982) oli Eesti 20. sajandi omapärasemaid suurkujusid. Ta paistis silma paljude keelte oskajana, täiskarsklasena ja omakasupüüdmatu inimesena ning samuti etiketivaba esinemise ja riietusega. Eesti eelmisel iseseisvusajal oli ta rahvusvaheliselt tuntud karskus- ja hõimuliikumise tegelane. Tema kohta liikus ringi rahvajutte ning temast kirjutati ajalehtedes, ajakirjades ja raamatuiski.

Alates 1939. aasta 1. aprillist kuulus Villem Ernits siinkirjutajaga samasse valda, sest sellest alates olid nii Jõe kui ka minu koduvald Ranna liidetud üheks omavalitsusüksuseks keskusega Palal. Nii et juba lapsepõlvest alates olin teadlik Ernitsast kui targast ja karskest mehest. Meenub osa rahvasuus liikunud salmikesest, mida kuulsin kord emalt. Villemile pakutud õlut, kuid: Võttis õlle suhu Ernits, sülgas, ütles: see on värnits!” Ema võis seda olla ka kusagilt lugenud, sest ta oli agar kohaliku Lümati (Ranna) raamatukogu kasutaja.

Niisiis tundsin enne kooli ja koolipäevilgi Ernitsat rahvajuttude kaudu. Keskkooli kahes viimases klassis, mil õppisin oma sünnilinnas Tartus, nägin teda tänaval ning mõnikord ka linnaraamatukogu lugemissaalis, kus käisin endale teatmekirjandusest märkmeid tegemas.

 

Orientalistikaalane tegevus

Villem Ernits kuulus koos Paul Ariste (1905–1990) ja Pent Nurmekunnaga (1906–1996) Eesti tuntud keeletarkade hulka. Lõpetas 1918. aastal kandidaadikraadiga Tartu ülikooli. 1919. aastal kuulus Ernits Asutavasse Kogusse ning aastail 1920–1921 ka Riigikogusse. Edasi tegutses ta Tartu Ülikooli slaavi filoloogia eradotsendina ning aastail 1931–1933 ja 1934 –1939 eesti ja soome keele lektorina Varssavi ülikoolis, kus asutas ka ajakirja Przeglad Polsko-Finsko-Esonski”. Varssavist lahkus ta septembris 1939, kui sakslased olid juba linna ümber piiranud.

Kui õigusteadlane Leo Leesment (1902–1986) 1935. aastal Tartu Ülikoolis Akadeemilise orientaalseltsi käima pani, kuulusid selle aktiivsete liikmete hulka ka Villem Ernits ja Pent Nurmekund (tollal veel Arthur Roosmann). Ernitsal oli õppeülesandeid ka nõukogude aegses Tartu ülikoolis, kust ta 1959. aastal pensionile läks.

Pärast seda, kui Pent Nurmekund taastas veebruaris 1955 Tartu Ülikoolis ida keelte õpetamise ning rajas orientalistika kabineti, oli sellega seotud ka Villem Ernits. Nurmekund, kes nagu Ernitski  maamehelikult lihtsa olekuga, vähenõudlik ja omakasupüüdmatu oli, sai Ernitsaga hästi läbi ning pakkus talle võimalusi kabinetis keeli õpetada. Ernits valis sanskriti keele, millega ta oli rohkem tegelnud ning oli seda aeg-ajalt ka õpetanud.

Kui sügissemestril 1957 möödus 120 aastat sanskriti õpetamise algusest Tartu ülikoolis, andis Nurmekund ülevaate vanaindia keelte õpetamise ajaloost ülikoolis ning Villem Ernits kutsus 1957. aasta 29. novembril ilmunud ülikooli ajalehes õppima seda India vanimat keelt. Peale selle osales Ernits kuulajana hiina, hindi, pärsia, türgi jt orientalistikakabinetis õpetatavate keelte tundides.

Maateaduse tudengi staatuses hakkasin Nurmekunna juures sügisel 1960 õppima vabatahtlikult türgi keelt. Järgmisel ehk 1961. aasta suvel olin erialasel praktikal Permikomi rahvusringkonnas, kus kogusin andmeid rahvastikualaseks uurimistööks. Naastes tegin Nurmekunna palvel ettekande sellest meile tollal tundmatust piirkonnast. Et ma tudengina ja hiljemgi ei armastanud avalikult esineda, puiklesin algul vastu, kuid siis soostusin.

Väike ruum suurt kuulajaskonda ei mahutanud, kuid kokku võis seal olla umbes paarkümmend inimest. Ringi käinud lehele märgitud 17 hulgas puudus nii siinkirjutaja kui mõne teisegi osaleja nimi. Kirjas olid aga õigusteadlasest pensionäri Karl Paltseri, minuga koos türgi keelt õppinud pangatöötaja Endel Jaanuse ja koolitüdruk M. Oja nimi ning muid keeli õppinud ajaloolase Olaf Langsepa, ajaloo-keeleteaduskonna üliõpilase Linnart Mälli, Aita Meieri ja Jaan Kaplinski ja   bioloogiatudeng Tõnu Soidla nimi.

Pärast minu ettekannet rääkis Villem Ernits oma varasemaist suhteist komilastega. Hiljem ennast mitmekülgseks orientalistiks ja entsüklopedistiks koolitanud geoloog Haljand Udam (1936–2005) täpsustas mu permikomi keele kohta toodud näidet. Nimelt väitsin ma, et venekeelne пельмень tuleneb komikeelsest sõnast pelnan, selgitades, et pel on ’kõrv’ ja nan ’leib’. Udam lisas siis, et liitsõna teine pool on pärit iraani keeltest, sest ka tänapäeva pärsia keeles tähistab nān leiba.

 

 

Villem Ernitsast kirjanduses

<span style=”FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ET”>Kui ma pärast ülikooli lõpetamist Mustvee 1. keskkoolis töötades Ariste pool haruldasemaid raamatuid lugemas käisin, nägin seal kord ka Ernitsat. Ariste oli samuti karsklane, kuid erinevalt Ernitsast peenemat sorti mees. Näiteks ei rahuldanud teda poes saadaval olnud riietusesemed ja ta laskis rätsepal endale ülikonnad õmmelda. Oma riietuse kohta on Ariste lausunud, et kuna noorpõlves puudusid tal võimalused, püüab ta vanemas eas nooblim välja näha. Mullegi soovitas ta kord, et võiksin moodsamalt riides käia.

Nägin siis, et Ariste Ernitsat  oma teisel korrusel asunud töötuppa ei lasknud, vaid ajas temaga juttu trepil istudes. Selle kohta on mulle hiljem öeldud, et Ariste naine Erna ei lubanud Ernitsal nende puhastesse tubadesse tulla. Pärast Ernitsa lahkumist uurisin Ariste juures edasi üht võõrkeelset raamatut, mille ta soostus mulle laenama, enne aga pidin vihikusse märkima, millal ma selle tagasi toon. Sel ja mõnel teiselgi korral rääkis Ariste Ernitsast mitu lõbusat lugu.

Paul Aristelt sain teada, et Villem Ernitsast on kirjutanud soomlasedki, meile enam tuntuist Aino Kallas (1878–1956) ja Lauri Kettunen (1885–1963). Viimatinimetatu oli 19. sajandi alguses peatunud oma uurimisreisidel mu sugulaste ja hõimlaste juures Kodavere kihelkonnas. Ariste käest sain hiljem laenata Kalda ja Kettuse soomekeelseid raamatuid. Kettuse mälestusteoses Tieteen matkamiehena. Kaksitoista ensimmäistä retkeä” (Porvoo-Helsinki: WSOY 1945, kokku 416 lk) on mõneleheküljeline peatükk Villem Ernits”, milles jutustatakse, kuidas autor oma kolmandal reisil Eestisse kohtus 1911. aasta jaanipäeva paiku Jõe vallas julgelt ja päris arusaadavalt soome keelt rääkiva terava mõistusega poisi Ernitsaga, kelle sooviks oli saada professoriks. See pisut räbaldunud koolivormis noormees oli just lõpetanud gümnaasiumi. Soome keelt oli ta õppinud raamatuist. Ka Aino Kallas on oma mälestustes märkinud Ernitsa suurte teadmiste ja laialdase haarde kõrval tema kummalist riietust ja omamoodi käitumist.

Ernits aga polnud tema räpakat välimust kritiseerinud kirjarahva peale pahane. Kirjanik Jaan Kross (1920–2007) on meenutanud, et 1977 tegi Ernits Eesti Kirjanike Liidule ettepaneku korraldada Aino Kalda 100. sünniaastapäeva konverents laeval Laine”, sissesõitudega Viiburi ja Londoni vahel asuvaisse sadamalinnadesse, seega paikadesse, millega oli seotud Krohnide suguvõsa ning Aino Kalda enda elu ja tegevus. Raudse eesriide” ajal polnud aga sellist utoopilist ettepanekut võimalik ellu viia.

 

Mitteametliku oponendina väitekirjade kaitsmisel

Villem Ernits osales mitmesugustel üritustel, sealhulgas Eesti Rahva Muuseumi – tollal ametlikult Eesti NSV etnograafiamuuseumi – kodu-uurimise ringis, mida hakkas 1960. aastate teisel poolel juhatama proua H. Sallo-Madisson. Ringi üritusil kohtusin mitmel korral Ernitsaga. Mingeid tõsisemaid vestlusi küll ei tekkinud, kuid ühes lauas olen Villemiga istunud küll.

Kui muuseumi kauaaegne direktor Aleksei Peterson korraldas oma töötajaile ja ringi liikmeile juulis 1969 viiepäevase ekskursiooni Soome, siis Helsingis ja Lahtis käinute hulgas Ernitsat polnud. Kuigi pole seda juhtunud kunagi Petersoni käest pärima, kaldun arvama, et teda ei lastud Soome. Omal käel soomeugri keeli ja soome murdeid uurinud Ülo Maaring (1937–2010) oli küll kaasas, kuigi teda oli vahepeal mitmel korral Soomega suhtlemise pärast KGBsse aru andma kutsutud. Ka mind lasti, kuid pärast seda ei lubatud mul ligi paarkümmend aastat Soomes ega Rootsis käia, kuigi esitasin taotluse pea igal aastal.

Villem Ernits oli tavaline kuulaja ja küsija väitekirjade kaitsmisel, ükskõik, mis uurimisvaldkonna või teemaga oli tegemist. Enne kaitsmist luges ta väitekirjad põhjalikult läbi ja tegi märkmeid. Kaitsmisel kuulas ta kraaditaotleja ja ametlike vastuväitlejate esinemisi samuti väga tähelepanekult. Kui aga tollal 30-aastane Karl Siilivask (snd 1927)  kaitses Tartus oma doktoriväitekirja oktoobrirevolutsioonist Eestis, polnud Ernitsat kuulajate hulgas, kuigi dissertant oli temast kui sotsiaaldemokraatide platvormil olnud tegelasest oma töös kirjutanud. Selle väitekirja kaitsmise oli Ernits kuidagi maha maganud”. Kindlasti oleks ta sealgi küsimusi esitanud ja omapoolseid arvamusi avaldanud, sest ta ei kartnud nõukogude võimu ning avaldas julgelt oma mõtteid.

Võimud ja nende ustavad jüngrid pidasid Ernitsat kuidagi süüdimatuks, keda polnud mõtet veenda ega ümber kasvatada. Alguses küll püüti teda korrale kutsuda”, kuid kui see tulemusi ei andnud, loobuti selle veidriku masseerimisest”, sest võimule temast otsest ohtu ju polnud. Ernits käis ka reaalteadlaste ja matemaatikute väitekirjade kaitsmisel. Hiljem levitati kuuldust, et Ernitsa sõnade kohaselt olevat matemaatikute tööd viimasel ajal väga keeruliseks muutunud.

Pärast kevadist edasilükkamist, sest esimene vastuväitleja ehk oponent ei ilmunud kohale ega saatnud ka kirjalikku arvamust, toimus minu väitekirja kaitsmine 26. oktoobril 1971 Tartu Ülikooli nõukogu saalis, kus istus ja kuulas ka Villem Ernits. Väitekirja teema oli territoriaalse haldusjaotuse majandusgeograafilistest alustest (Eesti NSV näitel). Pärast väitlemist oponentide Anatoli Kolotijevski (1917–1982) ja Harry Paalbergiga (1927–

1993) esitasid küsimusi kaitsmiskomisjoni liikmed ning siis võisid seda teha kõik kohalolijad. Villem Ernits esitas mulle kolm küsimust, millest üks oli seotud Jõevalla, teised Eesti haldusjaotuse tuleviku ja haldusüksuste nimetustega, mida olin kah oma väitekirjas käsitlenud. Õnneks oskasin ma kõigile küsimustele vastata ja ühe kuulaja hilisema ütluse kohaselt kaitsmisel soliidse mulje” jätta.

Viimane sünnipäev

Aastail 1980–1983 pidin töötama ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonna õppeprodekaanina ning dekaani puhkuse ajal teda asendama. See kõik oli nn ühiskondlik töö, sest palka selle eest ei makstud. Nii et sain oma tavalist õppejõu (olin tollal dotsent) palka edasi, mõnevõrra küll vähendati auditoorse töö koormust.

Villem Ernitsa 80. sünnipäeva puhul ja pärast seda kirjutati temast palju, eriti ülikooli lehes. Meenub, et seal oli mitu Hillar Palametsa (1927) artiklit, üks näiteks pealkirja all Villem Ernits 80 ja œ aastat”.

Villem Ernits oli sündinud 1891. aasta 16. juulil. Tema 90. sünnipäeva otsustati pidulikult tähistada, kuid mitte ülikooli aulas, vaid Vanemuise 46 asuva õppehoone suures auditooriumis. Rektorit kohal polnud, küll aga leidus esindajaid vist kõigist teaduskondadest ja kateedritest,  millega Ernitsal oli olnud tööalaseid suhteid. Mina esindasin üritusel bioloogia-geograafiateaduskonda. Meenub, et auditooriumis istus ka sama teaduskonna kauaaegne õppejõud, kartograafia dotsent Lev Vassiljev (1920–2009), kellega pärast muljeid vahetasime.

Et Ernits oli põhiliselt slaavi filoloog, pidas lühema peokõne vene kirjanduse kateedri juhataja professor, hilisem akadeemik Juri Lotman (1922–1994). Teine ja hästi pikk esinemine oli noorelt Peeter Oleskilt (1953). Kui ma päris hiljuti Oleskilt küsisin, miks just tema seda tegi, sain vastuseks, et ta on Ernitsa elu ja töö tundja ning sotsiaaldemokraadi lapselaps. Kes talle esinemiseks ettepaneku tegi, seda Olesk ei mäletanud. Peokõnedele järgnesid õnnitlused teaduskondade ja kateedrite esindajailt, nende hulgas soome-ugri keelte kateedri kauaaegselt juhatajalt akadeemik Paul Aristelt, kes siis enam küll kateedrijuhataja polnud. Kohal oli ajakirjanikke ja päevapiltnikke. Pärast toimus pildistamine ka ülikooli peahoone juures. Villem Ernitsa 100. sünnipäeva ei tulnud, kuigi ta ise lootis ka selle ära näha. Tema elutee jõudis lõpule 10. mail 1982 Tartus.

OTT KURS, Tartu Ülikooli emeriitprofessor

blog comments powered by Disqus