Vilistlased tunnevad uhkust Luua metsanduskooli üle

Laupäeval peetud Luua Metsanduskooli 70. aastapäevale pühendatud vilistlaste kokkutulekul kohtusid hommikust hilisõhtuni kestnud sündmustel erinevate lendude vilistlased.

Vilistlaspäeval oli Luua märkimisväärselt rahvarohke. Kogu päeva jooksul meenutati huvitavaid õpinguaastaid ja põnevaid seiku vaba aja sisustamisest. Saabunud külalised otsisid kunagisi klassiruume ja ühiselamutubasid, mida uuenduskuuride tõttu just kerge leida polnud. Kõlama jäid mõtted, et aastad Luual on igas mõttes tulemuslikult veedetud aeg.

Vilistlased Eesti eri paigust

Koolimaja külastajaid tuli paljudest Eestimaa paikadest. „Lõpetasin Luua metsatehnikumi 1974. aastal. Tänu siinsetele õpingutele on mets mulle südamelähedaseks jäänud,” muljetas Asta Koortis Võrtsjärve äärest, tunnistades, et praegusel ajal käib metsas üldiselt vähe, sest kardab karusid kohata. „Me tulime Luuale 15-16-aastastena, kuid kasvasime siin iseseisvateks inimesteks. Pidev koosolemine õpingukaaslastega võimaldas üksteisel ka pahasid külgesid maha lihvida,” meenutas Madis Kurisoo Raplamaalt ning kinnitas, et õpingud Luual on aidanud igas mõttes elus hästi hakkama saada.

Kooli pikk ajalugu

Juubelipäeva kontsert-aktust juhatanud kultuuritegelase Janek Varblase sõnul on koolil aegade jooksul olnud küll mitu nime, kuid sisu sellest pole muutunud. Luua Metsanduskooli direktor Haana Zuba-Reinsalu toonitas oma kõnes, et kooli aastapäeva tähistakse samal aastal, mil Eesti Vabariik saab saja-aastaseks. „Selle seitsmekümne aasta hulka võib julgelt arvata 4-5 põlvkonda metsamehi, keda ühendab ühendab Luual veedetud aeg,” sõnas Zuba-Reinsalu, jagades kooli ajaloo kolme ajajärku. „Esiteks oli metsakooli aeg, kus sõjajärgne Eesti vajas väljaõppinud metsamehi; teiseks tehnikumiaeg, kus lisandusid mitmed erialad ja loodi koostöösuhted Soomega ning kolmandaks Eesti Vabariigi aeg, kus avanes võimalus kavandada uusi arengusuundi ja luua uusi õppevaldkondi,” selgitas Zuba-Reinsalu, lisades, et tänapäeval on Luua Metsanduskool ainulaadne kool Eestis, kus õpetatakse ka loodusturismi ja maastikuehitust. 

Ilus pidu külalistele

Hingeliigutava ja mõttetiheda kontsertkava sisustasid Luua metsanduskooli noored õppeasutuse huvijuhi Liia Koortsi juhendamisel. Ansambli esituses kõlas Alo Mattiiseni ja Jüri Leesmendi „Ei ole ükski üksi maa”. Arvestades kooli spetsiifikat oli lavakujundus saanud inspiratsiooni metsast. Silmapaistvalt suures peotelgis kestis õhtutundideni vilistlaste, kunagiste ja tänaste õppejõudude pidu  ning  koosolijaid tantsitas ansambel Hellad Velled. „Nii palju kui mina olen metsamehi kohanud, siis Luual hariduse saanuid on alati kiidetud. Kes ikka siin hariduse saab, lööb elus läbi igal pool ja igas ametis,” võttis juubelipäeva kokku metsanduskooli majahoidja Allan Hiiesalu.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus