Viktor Svjatõšev kinnitati järgmiseks viieks aastaks maavanemaks

 

Valitsuse istungil kinnitati Jõgeva maavanemaks Viktor Svjatõšev, kes sai esimest korda maavanemaks 2009. aastal, täanvu augustist praeguseni oli aga maavanema kohusetäitja.

Teade Viktor Svjatõševi ametissekinnitamisest on ilmunud ka Riigi Teatajas.

“Jätkan tööd maavanemana, lähtudes riigi seadustest ja Jõgevamaa arenguperspektiividest. Võrreldes eelmise tööperioodiga, on mõneti muutunud prioriteedid. Kõige olulisemaks pean nüüd majandust, ennekõike ettevõtlust. Senisest suuremat tähelepanu on kavas pöörata turismivaldkonnale ja maakonna mainekujundusele,” ütles Svjatõšev.

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu volikogu kiitis Viktor Svjatõševi kandidatuuri maavanemana heaks märkimisväärse häälteenamusega

JAAN LUKAS      

blog comments powered by Disqus