Viivislaenude kasv märtsis aeglustus

Viivislaenude kasv märtsis aeglustus. Rohkem kui 60 päevase makseviivitusega laenud moodustasid pankade laenuportfellis 0,93 protsenti, mis oli vaid 0,03 protsendipunkti kõrgem näitaja kui eelmisel kuul.

Eesti ettevõtete ja eraisikute laenu- ja liisingumaht suurenes märtsis 2,6 miljardi krooni võrra. Aastakasv taandus 27 protsendilt 25 protsendile.

2008. aasta esimese kolme kuu jooksul lisandunud laenumaht oli poole väiksem aastatagusest näitajast ja jäi alla ka 2006. aasta alguse kasvule. Mõõdukama laenukasvu jätkumist võib eeldada ka järgnevatel kuudel.

Koondarvestuses võis täheldada positiivset arengut eluasemelaenude kvaliteedis, kus pikaaegselt viivises olevate laenude maht vähenes ligi 11 protsendi võrra, ent pankade lõikes olid muutused eluasemelaenude kvaliteedis siiski erinevad. Kuigi märtsis jätkus ettevõtete laenude ja eraisikute tarbimislaenude kvaliteedi mõningane halvenemine, ei ole ühegi laenusegmendi juures ilmnenud laenuteenindamise probleeme ulatuses, mis võiksid takistada majanduse sujuvat kohandumist või tekitaksid probleeme finantssektorile.

Töötleva tööstuse ettevõtete finantseerimine on kasvanud ettevõtlussektori keskmisest kiiremini, kuigi eelmise kuuga võrreldes jäi laenumahu suurenemine siiski oluliselt tagasihoidlikumaks.

Eelmise aasta madala võrdlusbaasi mõjude taandumine tõi kaasa hoiuste aastakasvu hüppelise aeglustumise  kuutaguselt 14 protsendilt 10 protsendile märtsi lõpus. Kui ettevõtete hoiuste maht märtsis vähenes, siis eraisikute hoiustes uusi suunamuutusi ei ilmnenud: ühtlases tempos jätkus tähtajaliste hoiuste kasv ning nõudmiseni hoiuste alanemine. Tähtajaliste, säästu- ja investeerimishoiuste osakaal kerkis märtsis 1 protsendipunkti võrra, küündides kuu lõpuks 51 protsendini eraisikute hoiuste mahust.

Muutunud majanduskeskkonnas on pankade kasumlikkus püsinud tugev. 2008. aasta esimeses kvartalis ulatus Eestis registreeritud pankade ning siin tegutsevate välispankade filiaalide puhaskasum 981 miljoni kroonini. Koondarvestuses ületas pankade nelja viimase kvartali omakapitali keskmine tulukus 27 protsenti.

JANA KASK,

finantssektori poliitika allosakonna juhataja

blog comments powered by Disqus