Viisteist küsimust vanemkomissar Valentin Keki?evile

Inimese sünniloos on esimesed üheksa kuud väga oluline ajajärk. Teilgi täitus Jõgeva politseipealiku ametis  juba üheksas kuu. Mida olete jõudnud selle ajaga korda saata?

Üheksa kuuga ei saa midagi eriti muuta. Põhiline on kollektiivi sisse elada, mis minu jaoks oli kerge, sest olen ju kogu aeg selles kollektiivis töötanud. Ei saa kardinaalselt muuta

inimest, seltskonda ega ühiskonda. Tuleb elada koos nendega ja püüda aru saada nende probleemidest. Kui on arusaam, mida ümbritsevad isikud lõppkokkuvõttes soovivad, siis ongi põhiline asi käes. Kindlasti saame muuta seda osa, mis puudutab kodanike teenindamist.

Viimastel aastatel on politseis ju üsna palju muutusi olnud?

Seda küll, oleme nüüd Lõuna-Eesti Politseiprefektuuri jaoskond. Selles osas on meil nüüd natuke lihtsam, et vajaduse korral saame abijõude. Kui tekib olukord, et mingil üritusel ei saa me oma jõududega hakkama või ei tule toime, siis on iga kell abi olemas. Seegi on üks hea näide struktuurimuutuse kasust.

Kas abistate suurüritustel korra tagamisel ka teisi maakondi?

Vajaduse korral. Põhiliselt on selleks liiklusjärelevalve grupp, kes käib Jõgevalt üritustel liiklust korraldamas.

Kas Jõgevamaa liiklusjärelevalve sellal ei kannata?

Sellist olukorda, et teiste abistamise tõttu oleks jäänud meil midagi tegemata või mõni üritus katmata, pole veel tekkinud.

Bensiin kallineb, tehnika vananeb – ega see tööd takista?

Eelmisel aastal tegi Politseiamet riigihanke ja Jõgeva jaoskond sai neli politsei- ja kaks tsiviilvärvides uut sõidukit. Politseiautod on suunatud kõigepealt liiklusjärelevalvele ja avaliku korra tagamisele.

Miks Teie sõidate tsiviilvärvis ametiautoga?

Politseivärvides sõidukeid on otstarbekam kasutada teistes valdkondades, näiteks patrullimiseks. Mul on ka isiklik auto, millega sõidab põhiliselt abikaasa. Mina kasutan seda vaid puhkuse ajal ja kui on vaja remontida. Auto enam päris uus ei ole, kuid õnneks ei lagune ta kuigi tihti. Pooldan auto remontimist teeninduses, nõnda on kindlustunne suurem. Kui auto mingi fanaatiku juurde viia, siis ei teagi, mida ja kuidas tehti.

Kus tänavu puhkasite?

Suvepuhkus sai just läbi, kaks nädalat jäi ka sügiseks. Osa ajast kulus aiatööle ja kodu kaunistamisele. Sai ka sugulastel, eelkõige ämmal külas käidud. Mingit kaugemat reisi ma ei teinud, sest täitsa mõnus on puhata kodus. Mustvee on mu kodukant ja Peipsi kõik-see-parem järv.

Miks valisite politseiniku ameti?

Ei mäleta, et oleksin tahtnud juba poisikesena saada politseinikuks või kellekski taoliseks. Pärast kooli lõpetamist oli küll mõte astuda tuletõrjekooli, kuid siis tegin otsuse, et see amet mulle ikkagi ei sobi. Lõpetasin Tallinna pedagoogikainstituudi ja minust sai Mustvee keskkooli kehalise kasvatuse õpetaja. Olen aga sellist laadi inimene, et tahan oma töö tulemust kiiresti näha. Laste kasvatamisel kulub aga kümmekond aastat, kui saad tulemust näha. See moment mind õpetajaametis häiriski ja pärast aastast tööd koolis otsustasin teha pakkumise politseisse, no jah, tollal veel miilitsasse,  ja 1. septembril  võetigi mind tööle. Nüüd olen politseiniku-ametiga rahul ja pole kordagi kahelnud, et valisin vale tee.

Räägime veidi ka sellest marssalikepikesest.

Muidugi pole see mingi sõdur, kes ei taha kunagi kindraliks saada. Minul on aga viimasel ajal neid ametikõrgendusi olnud juba nõnda palju, et püüaks jääda sellele ametikohale veidi pikemaks ajaks ja midagi ära teha. Ega see liiga kiire tõus ametiredelil pole ka eriti hea.

Teie alluvuses töötab üle seitsmekümne ametniku ja teenistuja.  Kas Teil on olnud probleeme nende distsipliiniga?

Ei saa öelda, et selles osas oleks probleeme. Suhtume mõistlikult ja piisab sellest, kui nendega rääkida, suunata või teha märkus. Ei pea ju rakendama kohe meetmeid, et inimesi rangemas korras karistada. Vallandanud ei ole kedagi, kuid lahkutud on omal soovil ja selle põhjuseks on ikka madalapalgaline töö. Eks inimene otsib ikka paremat kohta, kus vähem tööd ja rohkem makstakse. Üldiselt on meie jaoskonnas hea meeskond ja sellega saab tööd teha.

Kui politseinikud ametist lahkuvad, siis kuritegevus suureneb?

Kuritegevust ei saa üksnes politsei ära hoida. Uute kuritegude toimepanemist saame ära hoida koostöös elanikega. Politseinik näeb sündmuskohal vaid pilti, mis on jäänud pärast kuriteo sooritamist. Kaaskodanike abiga on meil lihtsam jõuda seaduserikkuja jälile. Põhiliselt teevad meile muret vargused ja neid on meil üsna palju. Võrreldes ajaga, mil politseisse tööle asusin, on kuritegusid ja  sündmusi nüüd palju rohkem. Tänavu esimesel poolaastal on politsei Jõgeva maakonnas registreerinud 349 kuritegu, millest oleme avastanud 265. Kuritegude 75,93-protsendiline avastamine pole just halb tulemus. Näiteks kümnest registreeritud röövimisest avastasime üheksa, 16 autode vargusest 12. Maakonnas oli üks tapmine, avastasime ka selle. Samuti avastasime ühe suurema koguse narkootikume.

Sagedased politsei väljakutsed on peretülid. Milline on Teie pereelu?

Olen abielus, meil on 15-aastane tütar Kristina ja kaheksane poeg Kevin. Tütar õpib Mustvee vene-, poeg aga eestikeelses gümnaasiumis. Mõlemad tegelevad spordiga ja paistab, et eriti meeldib neile korv- ja võrkpall. Abikaasa Leena töötab oma toitlustusfirmas Kasepääl. Kodus käib meil suhtlemine mõlemas keeles. Kodus olen eelkõige mees ja isa, mitte politseinik, kuigi see amet nõuab sedagi, et pead olema valmis minema tööle ööpäev läbi. Kuid ega ma seda vormiriietust ka nii hullusti armasta, et mundris magan. Hea, kui oma naistki armastad ja tema sindki, kuid see on juba teine asi.

Valdate vabalt mitut keelt, kas see teeb töö lihtsamaks?

Seda kindlasti, sest suhtlemisel peab olema keel konkreetne ja arusaadav. Meie töös on kasulikum rääkida samas keeles, mida valdab vestluskaaslane. Tõlgi kaudu on väga raske suhelda, sest siis me ei pruugi leida selle isikuga õiget kontakti, kes vabas vestluses räägiks võib-olla midagi rohkem ja täpsemalt.

On mõni sündmus teile eriti meelde jäänud?

Ega kõiki sündmusi saa meeles pidada, kuid vast järgmine juhtum. Ei mäleta täpselt, mis aastal see oli, kui ühel suvel sain aidata Mustvee kodanikku, kes koju tulles avastas, et temalt on varastatud hulgaliselt asju. Juba kahe tunni pärast oli varas, kes oli Kauksi rannas koos varastatud esemetega, tabatud. Olen elanud ja õppinud Mustvee linnas ja arvan, et tunnen igat kohalikku ja nemad teavad mind. Arvatavasti on sellest ka tööalast kasu.

Kas politsei valmistub igaks väljakutseks ette?

Temal algab ettevalmistus pihta juba siis, kui ta selle elukutse valib. Kõigepealt peab olema mõte ja tahtmine olla selles teenistuses. Kui on õpingud politseikoolis edukalt sooritatud ja mingid miinimumoskused käes, tuleb edasi õppida ja ennast arendada. Ei saa ju samade oskustega jääda paigale toppama. Erialased oskused ja vilumus tulevad tööga ja pideva täiendõppega.

Valentin Keki?ev

Valentin Keki?ev sündis 26.04.1965 aastal Mustvees. Lõpetanud Mustvee II keskkooli ja Tallinna Pedagoogilise Instituudi kehalise kasvatuse ja sõjalise algõpetuse õpetaja eriala. Aastatel 1990?1996 töötas Jõgeva prefektuuris kriminaalpolitseinikuna, seejärel Mustvee politseijaoskonna vanemkonstaablina. 1999. aastast kuni 2005. aasta märtsini oli Mustvee jaoskonna vanemkonstaabel, seejärel Jõgeva politseijaoskonna patrullitalituse komissar. Eelmise aasta 1. novembrist määrati Lõuna-Eesti Politseiprefektuuri Jõgeva jaoskonna komissariks ja tänavu aprillis vanemkomissariks.

ARDI KIVIMETS

blog comments powered by Disqus