Viis Venemaaga piirnevat maakonda said sada eurot toetust

Toetust saavad projektid on suunatud turismi, keskkonnakaitse ja transpordivaldkonna arendamisele ning majanduse ja institutsionaalse arengu hoogustamisele. Peipsi järve vesikonnaga on seotud projektid, mis valmistavad ette Emajõe jõeliikluse taaskäivitamist ning Kesk?Peipsi sadama Mustvee ja Omedu kaide kasutuselevõtmist. Selleks uuritakse sadamate keskkonnamõjusid, viiakse läbi vajalikud geodeetilised ja geoloogilised uuringud, tasuvus- ja teostatavusuuringud ning eelprojekteerimistööd. Peipsiäärse piirkonna turismi edendamisele aitab kaasa ka Alatskivi lossikompleksi renoveerimistööde jätkamiseks vajaliku projektdokumentatsiooni valmimine. Jõgeva maakonnas projekteeritakse raudteeharu tulevase Painküla tööstuspargi territooriumile Jõgeva linnas, mis aitab vähendada kaubarongide seisakust tulenevaid reostuse probleeme Jõgeva raudteejaamas. Toetatakse kahte turismi- ja keskkonnaalast projekti Setomaal. Toetust sai Seto Saatse talumuuseumi renoveerimine, mille tulemusena saab muuseumihoone uue fassaadi ning paremad tingimused museaalide säilitamiseks ja eksponeerimiseks. Programmist toetatakse ka Piusa liivakoobaste külastuskeskuse rajamiseks vajalike eeluuringute teostamist, mille tulemusena selgitatakse välja koobastiku külastatavuse võimalik taluvuspiir ja külastuskeskuse rajamise otstarbekus. Haanjas arendatakse programmi vahenditest aktiivse puhkuse tõmbekeskust nii tipp- kui rahvaspordiürituste läbiviimiseks. Rajatakse 20-rajaline lasketiir rahvusvahelistele nõuetele vastavate laskesuusatamisvõistluste läbiviimiseks ning suusamäärimiseks vajalik hoone. Majandusarengu valdkonnas valmistatakse ette Tartu ja selle ümbruse jaoks strateegiliselt olulise Raadi ümbersõidumagistraali projekteerimistööd. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus