Viis Torma rahvaliitlast on esitanud erakonnast lahkumise avalduse

Viis Torma ja Sadala kandi rahvaliitlast on protestiks kohalike võimuesindajate ebademokraatliku käitumise vastu esitanud avaldused erakonnast lahkumiseks.  Vooremaale teadaolevalt võib lahkujaid olla kokku kümne ringis, kuid ülejäänutelt pole seni lahkumisavalduse esitamise kohta  kinnitust saadud.

iii

Eelkõige on tegemist Torma vallavolikokku kandideerinud valimisliitu Sinu Torma vald kuulunud inimestega, kes said vallavolikogus neli mandaati.

Torma Põllumajandusosaühingu juhi Ahto Vili sõnul tegid nad oma valimisliidu seetõttu, et on vallavanemaga eriarvamusel.

Lahkujate vaba valik

Meie väljaastumine erakonnast on protest Torma vallavanema Riina Kulli „teerullipoliitika” vastu. Peame vajalikuks juhtida tähelepanu sellele, et demokraatlikes riikides kehtib kahetasandiline juhtimistava, kus täidesaatev võim allub seadusandvale võimule. Omavalitsust ei juhita nagu isiklikku eraettevõtet. Igal kodanikul on õigus oma eriarvamusele ja on hea, kui ta julgeb seda välja öelda. Hea tava hulka ei kuulu teisitimõtlejaid jõupositsioonilt materdada. Parim tulemus saavutatakse konsensuse ja läbirääkimise teel,” ütles Ahto Vili.

Rahvaliidust lahkumise avalduse on kirjutanud ka ettevõtja Kalev Jalasto. Tema sõnul ei arvestata vallas enam ettevõtjatega.

Erakonnast lahkumise avalduse on esitanud Torma spordihoone juhataja Aarne Neimann. Tema hinnangul võetakse vallas juhtivatele kohtadele inimesi, kes on võimudele meele järele. Ajupotentsiaali ei kasutata ära, vaid raisatakse, lisas ta.

Torma vallavanema ja Rahvaliidu Jõgevamaa maakonnaühenduse vastse esimehe Riina Kullini erakonnast väljaastunute avaldused jõudnud ei olnud. Nad võisid need esitada ka elektrooniliselt ja kinnitada digiallkirjaga,” märkis Kull.

Tema sõnul on erakonnast väljaastumine lahkujate vaba valik. “Kui see otsus on langetatud, siis ei saa neid takistada,” nentis Kull. Valimisnimekiri Sinu Torma vald moodustati vallavanema sõnul nii, et sinna kuuluvad inimesed teatasid, et nad on apoliitilised. Tegelikult nad ei olnud apoliitilised, nende hulgas oli üks Isamaa ja Res Publica Liidu liige, ülejäänud kuulusid Rahvaliitu. Kui nad ei taha erakonda kuuluda, siis ma ei ütle selle kohta midagi. Ju on põhimõtted muutunud või muutusid need juba sügiseks,” rääkis vallavanem.

Otsustab volikogu

Torma vallavanem oli teadlik sellest, et osa volikogu liikmeid tema tegevust õigeks ei pea. Olen seisnud tund aega volikogu ees ja saanud pähe nii, et vähe pole,” ütles Kull.

Tema sõnul ei saa vallavanem üksi midagi otsustada ega teha, otsuste taga on volikogu.

Riina Kull ütles, et ebademokraatlikuks võib pidada igasuguseid otsuseid, ka volikogu omasid.

Kulli sõnul läks osa Rahvaliidu liikmeid valimisnimekirja seetõttu, et erakonna nägu ei olnud nende silmis just kõige puhtam. Vähemalt nii põhjendati tema hinnangul oma otsust.

Vili sõnul oli möödunud koosseisu volikogu esimees Tormas Mati Stokkeby, kes ei olnud Rahvaliidu liige, samuti ei olnud möödunud koosseisu hariduskomisjoni esimees Triin Pärsim ja ka kultuurikomisjoni esimees Enn Kurg Rahvaliidu liikmed.

Kas Rahvaliidu liikmete hulgas polegi neid, kes oleksid võimelised võimu võtma ja võimu kandma? Mati Stokkeby ei astunud nelja aasta jooksul Rahvaliidu liikmeks,” lisas ta.

Praegune vallavolikogu esimees Meeri Ottenson ei pääsenud otse volikokku. Kui vallavanem Riina Kull loobus oma kohast, sai mandaadi Ottenson. Riina Kull sai kohalike omavalitsuste volikogude valimistel 128 häält, Meeri Ottenson 16 häält. Ottenson oli esimene, kes Rahvaliidu nimekirjas esialgu volikogust välja jäi.

Veel ei saavat Torma valla elanikud aru, miks Otto Štukert valiti vallavolikogu aseesimeheks, miks jagati volikogu juhtivad kohad 25 häält saanud Štukertile ja 16 häält saanud Ottensonile.

Torma vallavolikogu kolmeteistkümnest mandaadist said seitse Rahvaliidu nimekirjas kandideerinud, neli mandaati läks valimisliidule Sinu Torma vald ja ühe mandaadi pälvisid nii Reformierakond kui ka Keskerakond.

iii

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus