Viis sammu, mida teha liiklusõnnetuse korral

Helistada politseisse või kindlustusse? Parkida auto või mitte? Vahetult pärast liiklusõnnetust võib tekkida mitu küsimusi, millele vastuste teadmine aitab täbarast olukorrast kergemini välja tulla.


Maanteeameti andmetel oli eelmise aasta liiklusõnnetuste koguarv veidi üle 36 000, mis on keskmiselt 99 õnnetust päevas. Mis on peamine, mida liiklusõnnetuse puhul kõik liiklejad võiksid teada?
Kui inimesed liiklusõnnetuses viga ei saanud, juhid on õnnetuse põhjustes ühel meelel ja valmis seda kohapeal kirjalikult kinnitama, ei ole tarvis politseid teavitada. Politsei sekkumine on vajalik juhul, kui kumbki juhtidest ei ole nõus võtma vastutust õnnetuse põhjustamise eest ja/või kui inimesed on saanud vigastada.
Pärast õnnetust on vaja kohe kindlaks teha, kas inimesed on saanud vigastada. Kannatanutega liiklusõnnetuse puhul tuleb viivitamatult helistada häirekeskuse telefonile 112. Muul juhul tuleks järgmise sammuna pärast peatumist vormistada kirjalikult õnnetuse asjaolud: õnnetuse osalised, kirjeldus ja selle eest vastutav isik. Seda kindlasti enne sündmuskohalt lahkumist, sest hiljem on keeruline tõestada, kes mida tegi.
Liiklusõnnetuse teadet, kus on kogu vajalik info ankeedina kirjas, saab hankida kindlustusandjatelt, aga ka näiteks bensiinijaamadest. Juhul kui blanketti pole, võib vormistada liiklusõnnetuse tavalisel paberil, kus on kirjas liiklusõnnetuse toimumise aeg ja koht, osalejate ja võimalike tunnistajate andmed, õnnetuse lühikirjeldus ja vastutav isik. Koostatud teksti peavad juhid kinnitama allkirjaga.

Liiklusõnnetuse korral tuleb toimida järgmiselt.
1. Peatu võimalikult kiiresti, põhjustamata sellega lisaohtu, ja lülita sisse ohutuled koos ääretuledega. Ohutulede puudumisel või halva nähtuse korral tuleb teele panna ohukolmnurk.
2. Kui kannatanu(d) vajavad abi, siis teata sellest numbril 112. Pärast abi kutsumist anna vajaduse korral vigastatutele esmaabi. Kui kannatanud ei vaja meditsiinilist abi, tuleks järgmise sammuna vormistada kirjalikult õnnetuse asjaolud ja vastutav isik.
3. Kui kohale on kutsutud politsei, ei või sõidukeid ja õnnetusse puutuvaid esemeid liigutada.
4. Kirjuta üles pealtnägijate nimed ja aadressid.
5. Teata õnnetusest liikluskindlustusandjat.

Maarika Mürk,
Gjensidige kahjukäsitluse osakonna juhataja

blog comments powered by Disqus