Viis nõuannet, kuidas kasvatada lapses spordiarmastust

Regulaarne sportimine on täisväärtusliku elu üks tähtsaim komponent mistahes vanuses, kuid just lapseeas luuakse eeldused selleks, et sportlikke eluviise osataks väärtustada kogu elu. Lisaks kehaliste võimete arendamisele aitab sport arendada ka lapse sotsiaalseid oskuseid. Kahtlemata on regulaarne spordiga tegelemine hea võimalus rikastada ka laste suhtlemisringi ja sisustada päev positiivse ajaviitega. Valio ja lastekaitse liit algatasid suve hakul Liblikaefekti heategevuskampaania, mille eesmärk on toetada vähekindlustatud laste spordiharidust. Jagame sellega seoses lapsevanematele häid nippe, kuidas pere kõige pisemad sportima suunata.

Näidake eeskuju

On teada tõde, et lapsevanem on lapsele suurim eeskuju ja lapsed matkivad loomupäraselt oma vanemaid. Eriti kehtib see varases lapseeas, mil laps tihtipeale ka oma esimese spordikogemuse saab. Seetõttu on loomulik, et kui lapsevanemad harrastavad aktiivset eluviisi, kandub see üle ka lapsele ja tema jaoks kujuneb tavaliseks selline maailmapilt, mille lahutamatuks osaks on spordist rõõmu tundmine. Miks mitte sisustada nädalavahetusi jalgrattasõiduga või minna argiõhtutel koos randa ujuma – koos sportimine on suurepärane ajaviide kogu perele ja kasvatab samaaegselt lapses huvi aktiivse eluviisi vastu.

Ärge sundige

Sport ning oma lapse arengu nägemine võib muutuda lapsevanema jaoks nii hasartseks, et ta läheb juhendamise ning suunamisega liiga kaugele. Proovige suunata last ise oma valikuid tegema ning toeta teda nende elluviimisel. Pidage meeles, et liigne surve võib lastes tekitada vastumeelt ja trotsi spordiga tegelemise vastu. Lapses spordiarmastuse kujundamisel on ennekõike oluline, et sportimine oleks lõbus ja mitte peale sunnitud.

Olge toetav

Trenni valikul kaaluge ja külastage erinevaid trennivõimalusi lapsega koos ning valiku langetamisel arvestage lapse soovidega. Olge valmis selleks, et lapsega koos valitud spordiala ei paku lapsele siiski piisavalt huvi ja ta soovib proovida midagi muud. Kuigi järjepidevust tasub innustada, tuleks vältida sundimist.

Kui lapsele ala ei meeldi või ei tunne ta end selles edukalt, siis halva kogemuse tõttu võib ta hoiduda uutest kogemustest. Sport peaks lapsele pakkuma ennekõike positiivseid emotsioone ja mängulusti. Sageli eeldab lemmikspordialani jõudmine mitme ala läbiproovimist.

Tähtis on osavõtt

Kahtlemata tekitab igas lapsevanemas uhkust, kui tema laps saavutab valitud spordialal häid tulemusi. Seejuures ei tohiks aga ära unustada, et tähtis on eelkõige osavõtt. Kindlasti on ka lapse jaoks muserdav, kui treening ei too kohe kaasa häid tulemusi, seega saab vanem oma suhtumisega olla abiks edasisel motiveerimisel. Lapsel on oluline mõista, et kuldmedal pole alati prioriteet.

Märgake spordirõõmu kadumist

Kui laps on truuks jäänud ühele spordialale ning vanem on teda sel teekonnal liigselt innustanud, siis võib ka kõige tublimal lapsel spordirõõm vaibuda. Kui laps väldib trenniteemasid, tema elevus on kahanenud ja ta väldib treeninguid, tuleks lapsega rääkida ja püüda mõista, mis talle muret valmistab.

KRISTA KALBIN

blog comments powered by Disqus