Viimasel minutil

Põltsamaa vallas Adaveres tegutsenud õpilaskodule uue rakenduse leidmine ei saa ju olla raketiteadus. Et hoone remonditi mõni aasta tagasi CO2 kvoodi rahastusest saadud toetuse abil ning on heas seisus, siis pole võimalus kasutada õpilaskodu puuetega laste ja lapseeast välja kasvanud noorte päevahoiu paigana sugugi utoopiline. Lapsed ja noored, kes päevahoidu vajavad, on Põltsamaa piirkonnas olemas. Nende vanemad on eriti suvel tõsiselt mures, kuidas lastele järelevaatajat ja tegevust leida. Praegu on küsimus selles, kas leitakse inimene, kes on suuteline keskuse käima vedama. Õnneks on ärgatud n-ö viimasel minutil, aga põhiline on, et ärgati.

blog comments powered by Disqus