Viies solfed?oõpetajate suvekool Põltsamaal

Kokku sai seekordse suvekooli raames korraldatud koolitusest osa enam kui kuuskümmend Eestimaa muusikakoolide solfed?oõpetajat. Nagu ka varasematel aastatel organiseeris suvekooli sisulist tegevust Eesti Muusikakoolide Liit, korralduslik pool oli aga Põltsamaa muusikakooli kanda, kus mitmesuguste suvekoolide läbiviimisel juba suuri kogemusi.

      Suvekoolis osalejaid oli kõikjalt üle Eestimaa, nende seas ka Põltsamaa ja Jõgeva muusikakooli pedagooge. Kuigi algselt oli suvekool kavatsetud korraldada ühes vahetuses, et aga osaleda soovijaid on olnud iga aastaga järjest enam, on viimastel aastatel kulgenud tegevus siiski kahes vahetuses. Nii saabus tänavugi üks grupp õpetajaid koolitusele neljapäeva hommikul, teine aga reede pärastlõunaks. Koos kuulasid mõlemad grupid Viljandi muusikakooli õpetaja Maie Tamra loengut VI klassi diktaatidest.

      Põhikoolitaja oli aga mõlemal grupil nagu eelmise aasta suvekooliski Anna Kuoppimäki Soomest. Sedakorda oligi sisuliselt tegu jätkukursusega, kus loovtegevus kulges töötubades koos liikumise ja erinevate rütmiinstrumentidega. Anna Kuoppimäki on lõpetanud magistrina Sibeliuse Akadeemia ning töötab Lääne-Helsingi muusikakooli õpetaja ja lisaks sellele tegeleb aktiivselt  heliloominguga.

      Suvekooli kogunenud õpetajad said omavahel ka töökogemusi vahetada ning koos Eesti Muusikakoolide Liidu esindajatega mõnedki asjad selgemaks kõnelda. Ühtlasi arutati lähemalt sügisel ees seisva üle-eestilise muusikakoolide õpilaste võistusolfi korraldamist.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus