Viiendik valijatest lubab hääletada arvuti abil

Enim lubasid interneti kaudu valimistel osaleda kõrgharidusega ja alla 35-aastased valijad, näitas TNS Emori uuring. E-hääletamise võimalust kasutada lubanud 21 protsenti vastanutest lubasid kindlasti valimistel osaleda. Koos veel kõhklevate kodanikega oli uudse e-valiku võimaluse proovijate hulk siiski pisut väiksem ehk 17 protsenti. TNS Emori arvamusuurija Jaanika Hämmali sõnul oleks selline tulemus kindlasti väga hea näitaja, kui see ka reaalselt valimispäeva lõpus kajastuks. “Kardan, et tegelikkuses kujuneb e-valimistel osaluse protsent siiski madalamaks, sest praegu positiivselt meelestatud valijad ei tea ilmselt, et see pole nii kerge,” ütles Hämmal. Ta meenutas, et arvutist ja ID-kaardist ainuüksi ei piisa, sest vaja on ka kaardilugejat, kaardi kehtivust e-keskkonnas kinnitavaid sertifikaate ja kaht PIN-koodi. Valimisaktiivsus üldiselt näitas septembris kasvu. Kui kuu alguses lubas kindlasti kohalikel valimistel osaleda sama palju inimesi kui augustis – 37 protsenti, siis kuu lõpuks kasvas kindlate valijate arv 43 protsendini. “See on ka loomulik, kuna see teema on nüüd ka väga aktuaalseks muutunud,” lisas Hämmal. Nendelt, kes hindasid enda valimistel osalemist 10-pallisel skaalal kuni nelja palliga ehk ei kavatse ilmselt hääletama minna, vastas 19 protsenti ütlesid põhjuseks, et see ei muudaks niikuinii midagi. 17 protsenti väitsid, et on kaotanud usalduse poliitika vastu, 15 protsenti nimetas huvipuudust poliitika ja valimiste vastu üldisemalt, 13 protsenti ei leia sobivat kandidaati ning kümme protsenti vastajatest on 16. oktoobril just Eestist ära või seotud töökohustustega. “Huvitav on, et kümme protsenti neist nimetas valimistel mitteosalemise põhjuseks Eesti kodakondsuse puudumist, ehkki kohalikel valimistel on alalistel elanikel ju hääletamine lubatud,” selgitas Hämmal. 326 inimeselt, kes lubasid tõenäoliselt või kindlasti valima minna, küsis TNS Emor seda, millest nad hääle andmisel lähtuvad – kas parteist või konkreetsest kandidaadist. Ülekaalus oli vastus, et olulisim valikuargument on konkreetne isik. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus