Viiele gümnaasiumilõpetajale 50 000 krooni välisõpinguteks

Sihtasutus Archimedes jagas tänavu Noore õpetlase stipendiumidena välja kokku 250 000 krooni. Iga-aastase konkursi tulemusena said välismaal õpinguteks raha viis keskkoolilõpetanut, kes kõik otsustasid jätkata õpinguid mainekates Inglismaa ülikoolides.

Kokku oli taotlejaid 23, vestlusele kutsutud üheksast kandidaadist valis ekspertkomisjon välja viis. Iga üliõpilane sai stipendiumiks 50 000 krooni. Valdavalt soovisid noored minna õppima Suurbritanniasse, kuid ka USAsse, Taani ning ?veitsi.

Valdkonniti oli soovijaid kõige rohkem majanduse ning ärijuhtimise alal, järgnesid sotsiaalteadused, psühholoogia, kunst ja disain. Stipendiumi saanud üliõpilased on Mihkel Aamer Pärnu Koidula Gümnaasiumist, Mats Kuuskemaa Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumist, Ellen Murula Tallinna Prantsuse Lütseumist, Kaarel Nummert Hugo Treffneri Gümnaasiumist ning Mariliis Voitk Tallinna Inglise Kolled?ist.
Sihtasutuse Archimedes mobiilsustoetuste keskuse juhataja Katrin Kiisleri hinnangul jääb igal aastal rahapuuduse tõttu maailma tippülikoolidesse minemata kümnetel Eesti tudengitel. Just esmakursuslastel on kõige raskem leida toetust, sest nendesse ei usu veel keegi. Isegi siis, kui on läbitud juba niivõrd tihe valikusõel nagu Inglismaa Oxbridge’i või Ameerika Ivy League’i ülikoolide sisseastumiskatsed.
Eraettevõtjate, haridus- ja teadusministeeriumi ning SA Archimedes koostöös loodud Noore õpetlase stipendiumi eesmärgiks on aidata Eesti noori õppima asumisel tunnustatud välisülikoolides ja arendada nii piireületavat õppimiskultuuri.

MÄRT MILJAN,
SA Archimedes kommunikatsioonijuht

blog comments powered by Disqus