VeniVidiVici õpilasvahetus – Eesti on põnevam, kui vahel arvata oskame

Õpilasvahetuses osalemiseks ei pea ilmtingimata sõitma välisriiki, vaid seda elumuutvat ja silmaringi avavat kogemust saab edukalt läbida ka Eestis.


Alates 2011. aastast on mittetulundusühing VeniVidiVici aidanud kaasa põhikooli vanema astme ja gümnaasiumiaste õpilaste karjäärivalikutele, eesti ja vene emakeelega õpilaste keeleoskuse arengule, üldisele silmaringi laiendamisele, uute sõprade leidmisele. Õpilasvahetuses osalemine toetab kõigi aine- ja valdkonnaüleste teadmiste, oskuste ning hoiakute arengut.

VeniVidiVici on laenanud oma nime kuulsa Vana-Rooma väejuhilt Julius Caesarilt. Tulla, näha ja võita on õpilasvahetustes palju. Praeguseks on VeniVidiVici õpilasvahetusprogrammides osalenud üle 600 õpilase ning programmiga on liitunud üle 170 kooli.

Ühe- ja kahenädalasi ettevõtmisi toetab Haridus- ja Teadusministeerium, neljanädalasi õpilasvahetusi alates 2017. aastast Kultuuriministeerium. Nendele õpilastele makstakse ka stipendiumi ning kaetakse sõidukulud.

Hea meel on tõdeda, et eesti ja vene õppekeelega koolide õpilased ja õpetajad on avatud koostööle. Kooli saab valida õpilane ise. Valdavalt on vene emakeelega õpilased käinud eesti õppekeelega koolides, samuti on mitmed eesti emakeelega noored valinud õpilasvahetuseks vene õppekeelega kooli.

VeniVidiVici neljanädalaste õpilasvahetuste eesmärk on hoogustada keeleõpet, aidata kaasa noorte omavahelisele suhtlusele ja karjäärile tulevikus. Just suhtlus ja kontaktid eri rahvuste vahel on need, millest meil sageli puudu on. Isiklik kokkupuude muukeelse kultuuriruumiga aitab murda müüte, pakub äratundmisrõõmu ning annab juurde enesekindlust ja tõdemust, et maailm ei ole must-valge, vaid huvitav, mitmekülgne, täis sõbralikke ja toredaid inimesi.

Neljanädalastes VeniVidiVici õpilasvahetustes on osalenud alates 2017. aasta märtsist kuni tänavu jaanuarini 64 õpilast. Selleks aastaks on organiseeritud vahetuspered ja stipendiumid välja makstud kuuele jaanuaris õpilasvahetusse läinud õpilastele. Osalevaid koole on olnud mitukümmend, Tallinnast, Kohtla-Järvelt, Sillamäelt kui ka Narvast, aga ka näiteks Varstust ja Saaremaalt, Tartust ja Viljandist, Tarvastust ja Abjalt ning mitmest paigust mujalt.

Kogu käesoleva aasta jooksul plaanib VeniVidiVici „lähetusse saata“ 35 õpilast ja suurendada ettevõtmise vastu huvi ka eestikeelsetes koolis õppivate noorte seas.

Teele Jakobson, Eesti-sisese õpilasvahetuse programmijuht

blog comments powered by Disqus