Venekeelsed koolid lähevad üle eestikeelsele kirjandusõppele

Uue kooliaasta algusest, 1. septembrist,  hakkavad venekeelsete koolide õpilased alates 10. klassist õppima eesti kirjandust eesti keeles.

Riiklik õppekava näeb ette igal nädalal ühte kirjanduse tundi, kokku teeb see 35 õppeainetundi aastas.

Kirjanduse õpetamine eesti keeles on miinimumnõue eestikeelsele õppele üleminekuks. Lisaks kirjandusele võib kool omal soovil alustada eestikeelset õpet ka muudes ainetes.

Kõik 63 Eesti vene õppekeelega kooli on oma nõusoleku muudatusteks andnud. Ka ettevalmistused üleminekuks on tehtud: on olemas vastavad õpikud ning paljud õpetajad on saanud vajaliku koolituse.

Eestikeelse aineõppe eesmärk on õpilaste eesti keele oskuse parandamine.

LIIS ROHTMETS

blog comments powered by Disqus