Vene föderatsioon ratifitseeris pensionileppe

Ratifitseerimine ei tähenda automaatselt koostöökokkulepe jõustumist, see toimub ratifitseerimiskirjade vahetamise päevast. Kokkuleppe jõustumisest annab Sotsiaalministeerium teada. Koostöökokkulepe laieneb üksnes Eesti või Venemaa kodanikele.

Kokkuleppe kohaselt võtab Eesti pensioni määramisel arvesse tööstaa?i endise NSV Liidu territooriumil kuni 1991. aastani ning Vene Föderatsiooni territooriumil pärast 1991. aastat. Kokkuleppe järgi maksab Eesti pensioni Eestist Venemaale elama asunud inimestele, kellele on pension määratud Eesti seaduste alusel, ent kellel Vene Föderatsiooni seaduste kohaselt (ka Eesti territooriumil omandatud tööstaa?i arvessevõtmisel) seal õigust pensionile ei teki. Samad kohustused on Venemaal sinna läinud Eesti kodanike suhtes. Koostöökokkuleppest saavad kasu:

1) Venemaalt Eestisse elama asunud inimesed, kellele on määratud pension Vene Föderatsiooni seaduste alusel, ent kellel Eesti seaduste kohaselt (ka Vene Föderatsiooni territooriumil omandatud staa?i arvesse võtmisel) siin õigust pensionile ei teki.

2) Eestist Venemaale elama läinud inimesed, kellele on pension määratud Eesti seaduste alusel, ent kellel Vene Föderatsiooni seaduste kohaselt (ka Eesti territooriumil omandatud staa?i arvesse võtmisel) seal õigust pensionile ei teki. Seega leiaksid koostöökokkuleppe jõustumisel lahenduse näiteks Venemaal elavate eestlaste pensioniprobleemid, kellel on nii Eesti kui ka Venemaa tööstaa?i.

Katrin Pärgmäe,
Sotsiaalministeeriumi
pressiesindaja

blog comments powered by Disqus