Veerand sajandit kaante vahel

Saare vald pidas mõned nädalad tagasi oma 25. aastapäeva. Ilusa numbriga sünnipäevaks, mis jääb haldusreformi tõttu ka Saare valla viimaseks, üllitati raamat “Meie juured siin võrsuvad…”. See võtab sõnas ja pildis kokku Saare vallas viimase 25 aasta jooksul toimunu.

Raamatu kokkupaneku mõtte käis välja Saare vallavanem Hannes Soosaar.

“See mõte oli tegelikult juba kaua aega “õhus” olnud, sest Saare valla kohta pole varem ühtegi ülevaatlikku trükist tehtud. Ja miks siis mitte teha seda nüüd, kui üks etapp selle piirkonna elus niikuinii lõppema hakkab. Tagantjärele on ju hea vaadata, mida veerand sajandi jooksul tehtud sai, kes olid tegijad ja millesse raha investeeriti,” sõnas vallavanem ja avaldas heameelt selle üle, et Viivi Lani, Egle Plato ja Jüri Morozov, kelle ta raamatu tegemisele appi kutsus, nõustusid protsessis kaasa lööma.

Viivi Lani on kauaaegne ajalooõpetaja ja Kääpal tegutseva Kalevipoja muuseumi esimene direktor. Piirkonna ajaloo talletamisega on ta kogu aeg tegelnud, nii et temata poleks see raamat kuidagi sündida saanud. Egle Plato on samuti ärksa meelega ja ajaloohuviline inimene ning Viiviga palju koostööd teinud. Jüri Morozov hoidis aga tervelt kuusteist aastat (1997-2013) vallavanemana kätt Saare valla elu pulsil ning omab selle perioodi kohta ka rohkesti fotomaterjali.

Teemad, mida käsitleti, panid toimkonna neli liiget üheskoos paika. Leiti, et raamatus peaksid kindlasti olema eri aegadel vallavanema ja vallavolikogu esimehe ametit pidanud inimeste mõtisklused oma ametiajal tehtu üle. Ja kõik vallajuhid olid ka nõus kirjutama. Tõsi, esimest, 1992-1997 ametis olnud vallavanemat Valdek Keerust pole enam meie keskel, ent tema meenutused “laenati” kümme aastat tagasi ilmunud raamatust “Maakonna ja omavalitsuste juhid Kalevipoja tegude maalt”.

“Vallajuhtide meenutused andsid just selle, mida tahtsime: välja tulid eri vaatenurgad ja see, milliste probleemidega ühel või teisel ajal maadelda tuli,” tõdes Hannes Soosaar.

Kuri korrapidaja

Raamatus on nimepidi jäädvustatud Saare vallavolikogu ja vallavalitsuse kõik koosseisud, üles loetud objektid, millesse vald oma raha investeerinud ja mille valmisehitamiseks-kordategemiseks taotletud projektiraha. Viimast on valda toonud ka paljud valla territooriumil tegutsevad mittetulundusühingud. Veel leiavad käsitlemist valla haridus- ja kultuurielu, ettevõtluse areng ja seltside tegevus.

“Enamik vahetekste on raamatutoimkonna liikmete kirjutatud, aga asutusi, ettevõtteid ja seltse tutvustavad tekstid on nende endi koostatud,” ütles Hannes Soosaar. “Mina olin see “kuri korrapidaja”, kes saatis meeldetuletuskirju ja helistas, aga tegelikult polnud neid tekste üldse väga raske kätte saada. Inimesed olid ise ka huvitatud, et nende tegemised raamatus kajastuksid, võtsid härjal sarvist ning tegid lood valmis. Ka pilte saadeti rohkesti. Tänan kõiki, kes raamatu sünnile kaasa aitasid. Minu meelest oli see päris vahva ettevõtmine. Selle käigus tuli näiteks päevavalgele palju selliseid asju, mida me varem ei teadnud.”

Ka Egle Plato tõdes, et sai raamatut tehes palju uut teada, ja mitte ainult valla ajaloost, vaid ka raamatu tegemisest.

“Kujutasin seda protsessi varem pisut teisiti ette. Näiteks ei osanud ma arvata, et materjali töötlemine, sealhulgas töö piltidega nii palju aega võtab,” ütles Egle Plato ja lisas, et kui keegi teda veel mõne väikese raamatu tegemisele appi kutsuks, oleks ta ilmselt nõus.

“Aga toetav meeskond peab kindlasti olema. Kui kellegagi nõu pidada pole, siis on küll raske. Mina jõudsin Hannese suve lõpuks vist päris ära tüüdata sellega, et igsuguseid pisiasju temaga igaks juhuks läbi arutasin ja üle küsisin.”

Puu ja juured

Egle oli raamatutoimkonnaga lahkesti nõus liituma, sest arvas, et ega keegi neid kahtkümmend viit aastat Saare kandi ajalugu hiljem enam kokku korjama ja raamatukaante vahele panema hakka. Ning hea oli see, et Viivi Lanil oli raamatu materjal juba osaliselt olemas, ta oli valla kahekümnenda sünnipäeva puhul neist aastatest kokkuvõtte teinud.

“Seda materjali sai siis edasi toimetatud,” ütles Egle Plato.

Raamatu pealkirjaks olev fraas “Meie juured siin võrsuvad…” pärineb ansambli Traffic laulust “Tulgu tuuled”. Ja raamatu kaanel ilutseb õisi täis puu.

“Hannes kutsus mind juba talvel ka valla sünnipäevapeo korraldusmeeskonda. Leidsime, et pidu kandvaks motiiviks võiksid olla juured: kelle juured siin, meie ümber on, kuidas me ise juuri pidi oma jõu ammutame, et edasi minna jne. Kui raamatu toimetamisel kaanekujunduseni jõudsime, siis tundus juba loogiline, et ka seal peaks seisma sügavate juurtega puu,” ütles Egle Plato.

Kaane kujundamine otsustati usaldada hästi noorele inimesele, Saare vallas elavale ja Palamuse gümnaasiumis õppivale Getter Mathiesenile: noorte käes on ju tulevik. Kaas tuli ilus ja muinasjutuline ning raamatutoimkond jäi sellega väga rahule. Raamat tervikuna kujundati ja trükiti Põltsamaal Vali Pressis.

Raamatut trükiti viissada eksemplari. Osa neist jagati valla juubelipeol tublidele tegijatele välja ning inimesi, kes selle kingiks saavad, on veel varuks. Valla juubelil sai raamatut ka osta ja praegu on see müügil valla kahes raamatukogus (Kääpal ja Voorel).

“Tagasiside raamatule on olnud valdavalt positiivne,” ütles Hannes Soosaar. Egle Plato lisas, et mõndagi lugejat rõõmustab see, et Saare valla 25 aastat nüüd “raamatusse raiutud” said.

RIINA MÄGI

“Meie juured siin võrsuvad…”

* Saare valla 25. sünnipäevale pühendatud raamat

* Annab ülevaate Saare valla viimase 25 aasta tegemistest ja tegijatest

* Väljaandja: Saare vallavalitsus

* Koostajad: Viivi Lani, Egle Plato, Jüri Morozov ja Hannes Soosaar

* On illustreeritud suure hulga fotodega

* 128 lk, ilmunud 2017

Veerand sajandit kaante vahel

blog comments powered by Disqus