Veendu jalgrattakiivri ohutuses

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) kontrollis 21 müügikohas jalgrattakiivreid. Kõigile nõuetele vastas 37st vaid üks jalgrattakiiver. Puudused kõrvaldati kolmandikul juhtudest, ülejäänud kiivrid on müügilt eemaldatud.
Tehtud kontrollide käigus selgus, et puudused ilmnesid peamiselt jalgrattakiivrite märgistuses. Projekti tulemustest ei saa järeldada, et toodete kvaliteet ja ohutus pole tagatud. Soovitame tarbijatel kiivri valiku puhul veenduda CE märgise olemasolus, mis kinnitab, et toodet on hinnatud vastavate standardite ja nõuete kohaselt ning et tootja võtab vastutuse selle toote.
Kiivrite kasutamisel on ohutuse tagamiseks väga oluline järgida tootja juhiseid, mis selgitavad, kuidas kiivrit korrektselt kasutada ja kui pikk on selle kasutusiga. TTJA kutsub jalgrattakiivrite müüjaid tutvuma isikukaitsevahenditega seotud teabega ameti kodulehel.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus