Veemajandusprojekt on pooleli

Kuremaal on veel pooleli veemajandusprojekt, mille käigus vahetati välja aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning renoveeritakse puurkaev-pumplad. Põhiosa torustikutöödest on tehtud ja käivad taastamistööd. Nendel piltidel, mis laiali saadeti, ei olnud taastamistöid korralikult teostatud ja vastu poleks sellist tööd niikuinii võetud. Sõitsin sealt ka korra mööda ja ehitaja parandas juba oma vigu. Et tegemist on ehitaja poolse taastamistööga, siis ei tehta täies ulatuses teede remonti, vaid parandatakse lõhutud asfaltkate ja asendatakse purunenud äärekivid. Seni, kuni leping pole lõppenud, toimubki nii, et ehitaja (Wesico) teeb ja tellija (Kuremaa Enveko) kontrollib ning kui midagi ei vasta nõuetele, siis lastakse see ümber teha.

Vee hind on tõusuteel nendesamade veeprojektide tõttu, kus rahastajateks on Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, AS Kuremaa ENVEKO ja Jõgeva vald. Ühtekuuluvusfondist raha saamiseks tuli teha finantsanalüüs ja selles analüüsis on ka välja arvutatud, milline peab olema vee hind, et oleksid tagatud jooksvad kulud, laenu tagasimaksed ja tulevased investeeringud. Kuremaa ENVEKO ja Jõgeva vald on võtnud omaosaluse maksmiseks laenu Keskkonnainvesteeringute Keskusest ja laenulepingu tingimustes on kirjas, et tuleb jälgida taotluses esitatud finantsanalüüsi. Vastavalt sellele on ka Kuremaa ENVEKO tariife kinnitanud. ENVEKO juhataja on Kuremaa külakoosolekul sellest ka rääkinud, kuid ilmselt tuleb veel selgitada.

Kui on soov saada täpsemaid andmeid ehitustööde ja vee hinna osas, siis neid saab Kuremaa ENVEKO-st. 

ENN KURG, Jõgeva vallavanem

blog comments powered by Disqus