Veelinnujahti peab pidama hea tava kohaselt

Keskkonnainspektsioon tuletab alanud veelinnujahiga seoses jahimeestele ja jahikorraldajatele meelde, et jahipidamisel tuleb järgida nii õigusaktidest tulenevaid nõudeid kui ka jahipidamise head tava.


Rikkumiste ennetamiseks tugevdab inspektsioon jahijärelevalvet ning kontrollib valvetelefonile 1313 tulevaid kaebusi.
Veelindude küttimisel on keelatud elektrooniliste peibutusvahendite kasutamine, küll aga tohib kasutada mehaanilisi peibutusvahendeid, nagu peibutusviled ja lindude peibutuskujud.
Samuti on veelindude küttimisel keelatud kasutada pliihaavleid, et vältida veekogu põhjast toitu otsivatele lindudele mürgistuse tekkimist.
Jahiseaduse järgi võib oma maal korraldada linnujahti ka maaomanik, kellel on soovitatav jälgida, kas jahipidamine toimub tema maaüksusel vastavalt ettenähtud korrale.
„Viimaste aastate põhjal võib öelda, et üldjuhul toimub jaht jahipidamise nõudeid arvestades ja rikkumiste arv ei ole suur,“ ütles Keskkonnainspektsiooni jahinduse peainspektor Tanel Tiirats.
Eelmisel aastal karistas Keskkonnainspektsioon seoses linnujahi reeglite rikkumisega kuute isikut, kes kõik olid Eestisse saabunud jahituristid.
„Ühel juhul küttis välismaalase jahitunnistust omav isik ebaseaduslikult kaks lindu, sealhulgas jahiulukite hulka mittekuuluva jääkoskla ja keelatud kohas ühe valgepõsk-lagle,“ täpsustas Tiirats.
Rikkumise eest määrati karistuseks rahatrahv ning lisaks tuli isikul hüvitada kütitud lindude eest keskkonnale tekitatud kahju.
Ülejäänud viiel juhul tuvastas Keskkonnainspektsioon, et jahipidamisel kasutati lindude ligimeelitamiseks keelatud elektroonilisi peibutusvahendeid.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus