Veel saab liituda uue geenidoonori projektiga

Meie riigi 100. juubeliaastat on jäänud veel vaid loetud nädalad. Sellel aastal on toimunud palju sündmusi, mis pühendatud just sellele väärikale tähtpäevale.


Üks nendest on ka 100 000 uue geenidoonori projekt, mis annab eestimaalastele võimaluse liituda geenivaramuga ja anda panus nii oma tervisesse kui ka teaduse arengusse.

Geenivaramu pakub aasta viimasel kuul võimaluse Jõgevamaa elanikele loovutada geeniproov oma kodukohas.

Selleks korraldatakse reedel, 19. detsembril, kogumispäev Jõgeva kultuurikeskuse kammersaalis (Jõgeva, Aia 6, II korrus). Kõik jõgevamaalased on oodatud geeniproovi andma kell 14-18.00.

Geenidoonoriks võivad tulla kõik Eesti isikukoodi omavad inimesed alates 18. eluaastast. Ülemist vanusepiiri ei ole, ka haigused ei ole takistuseks. Eelregistreerimine pole vajalik ja vereproovi andmine on tasuta. Vereproovi andma tulles palume kaasa võtta fotoga isikut tõendav dokument.

Enne vereproovi andmist on vaja allkirjastada geenidoonoriks saamise nõusoleku vorm. Kogumispäeval on mugav võimalus anda allkiri paberil nõusolekuvormile. Kui eelistate anda digiallkirja, siis saate seda teha veebilehel www.geenidoonor.ee. Kõikide uute liitujate verest eraldatakse pärilikkusaine ‒ DNA ning teostatakse selle genotüpiseerimine ehk geenianalüüs. Varem, aastatel 2002-2017 geenivaramuga liitunud doonoritele on juba sarnane DNA analüüs tehtud ning on alustatud teadustöö tulemustel põhineva esmase tagasiside andmisega selleks soovi avaldanud inimestele. Ka uutele geenidoonoritele on kavas välja töötada geneetiliste riskide raportid ja luua võimalused nende kättesaadavaks tegemiseks, aga see hakkab toimuma läbi meditsiinisüsteemi.

Järgmisel aastal käivitub nelja-aastane projekt, mille eesmärgiks on luua IT-lahendused geeniandmete põhjal koostatud personaalsete haigusriskide ja ravimisobivuse raportite edastamiseks tervise infosüsteemi, kus need muutuvad kättesaadavaks geenidoonoritele ja nende soovil ja nõusolekul arstidele.

Meedikud saavad geeniinfot kasutada oma patsientide tervise paremaks hoidmiseks ja haiguste raviks.

Kutsume kogumispäevale ka neid, kes on juba varem allkirjastanud nõusoleku geenivaramuga liitumiseks, kuid pole veel leidnud võimalust vereproovi loovutamiseks.

Kohtumiseni 19. detsembril. Küsi täpsemalt 520 6959 või vaata veebilehelt geenidoonor.ee. 

Ene Mölder, TÜ Genoomika Instituut

blog comments powered by Disqus