Veel rohkem inimlikkust ja siirust.

Jõgevamaal on rahvaliit teinud erakonnatööd väga tõsiselt. Seda kinnitavad ka viimased KOV valimised. 13-st omavalitsusest 11-s olime esindatud oma nimekirjaga ja  meil läks hästi.

Me pole mingi eliidi projekt, nagu seda nimetab keegi sotsiaaldemokraatide eestseisjana tegutsev rahvaliitlane. Me oleme maarahvast kaitsev erakond, midagi kaugelt enamat kui kolme või kümne mehe soolo. Me ei pea õigeks, et üksiku erahuvid seatakse kõrgemaks erakonna huvidest.

Need, kelle maailmavaade on sotsiaaldemokraatlik, võivad ju sotsidega alati liituda, kuid miks lõhkuda selleks rahvaliitu. Jäägu ERL neile, kes ennast rahvaliitlastena tunnevad, selleks, et ise oma asja ajada.

ERL Jõgeva maakonnaühendus on erakonna suurim ning võitnud kõik meile olulised valimised. See on suure meeskonnatöö ja üksteisemõistmise tulemus. Meil on välja kujunenud oma traditsioonid ja väärtused. Rääkida, et maakonnaühenduse juhid pole suutnud erakonna vabariigi juhtorganeis arutatavaid teemasid, sealhulgas liitumist, viia lihtliikmeteni, on kahetsusväärne ja eksitav. Kui rääkida inimlikkusest ja siirusest, siis tulnuks ERL vabariiklikel juhtidel enne sotsiaaldemokraatidega ühise deklaratsiooni allakirjutamist rääkida meiega ja küsida meie arvamust.

On kurb lugeda erakonna esimehe arvamust, et talle teeb muret teema vähene arutelu Jõgevamaa ühenduses. Mille üle meil oli võimalus arutleda, kui saime info alles peale leppe allakirjutamist? Oleks loogiline kui juhtkond küsib alluvate arvamust enne sellise sammu astumist, mitte ei otsusta ja siis teavita. Ja kas maakonnaühenduste kaasamine nii ühiste kavatsuste deklaratsiooni kui liitumislepingu aluspõhimõtete koostamisse oleks olnud palju tahta. Sellisel juhul oleksime praegu rääkinud kogu erakonna kaasamisest liitumisse.

Ei saa kuidagi õigeks pidada väidet, et ERL Jõgevamaa juhtkond ei suhtle oma liikmetega, ei edasta neile vajalikku infot.

Kahjuks on  see edastamist vajav info mõnikord endale vasturääkiv ega lange kokku tegelikkusega.

Kui 2009. aasta 9. novembril märkis ERL volikogu, et toetab maakonna- ja linnaorganisatsioonide seisukohta jätkata iseseisva erakonnana, erakonna esimees väitis pärast mullust kongressi, et tal on hea meel kongressi otsuse üle jätkata iseseisvalt, ja veel tänavu 12. märtsil ütles ajakirjandusele, et ühinemine on pahatahtlik kuulujutt, siis mida pakkuda nüüd, kui liitumisleping on valmis,  erakonna liikmetele tõena.  Toimetatud on üle meie peade. 

URMAS ASTEL, Palamuse vallavanem

Samal teemal:

Jaan Õunapuu Rohkem inimlikkust ja siirust”, Vooremaa, 6. mai 2010

blog comments powered by Disqus