Veel eakatele mõeldud arvutitest

Jõgevamaa Pensionäride Ühendus sai 6. oktoobril 2006 Eesti Pensionäride Ühenduselt kirja, milles teatati kõikidele maakonna pensionäride ühendustele koostööst Hansapangaga. Kirjas teatati, et 2006. aastal on võimalik jätkata projekti Eestis elavate aktiivsete seenioride toetuseks.

Idee kohaselt oli plaanis hakata arendama maakondade keskustesse ja linnadesse arvutipunktide loomist, kus olemas internetiühendus ja ka printer. Eesmärgiks oli anda eakatele võimalus pääseda internetikeskkonda ja saada internetipanga kasutamise algõpet.

Vastavalt poolte kokkuleppele pidi Hansapank tagama 20 kaasaegse arvutikoha olemasolu ja paigalduse.

Eesti Pensionäride Ühendus ja Eesti Pensionäride Liit pidid selgitama vajaduse arvutite paigaldamiseks maakonnas pensionäridele kättesaadavates kohtades, näiteks raamatukogudes, päevakeskustes, maavalitsuse ruumides jne. Maakondade ühendused pidid kohapeal lahendama haldamise probleemid, näiteks tasumise elektri ja internetiühenduse eest, kulud paberi muretsemiseks, ruumide rendiks jne. Nende kulude katmiseks oleksid kohalikud ühendused pidanud läbi rääkima kohalike omavalitsustega. Ka pidid kohalikud pensionäride ühendused lahendama arvutite ja muude seadmete haldamise ga seotud küsimused.

Arutasime probleemi juhatuse liikmetega ja mõningate omavalitsustega linnades. Arutelu tulemusena leiti, et maakonnas on küllaltki laialdane internetiühendus ja ka eakail on võimalik neid teenuseid kasutada. Arvuteid on võimalik kasutada pankades, raamatukogudes, maavalitsuses ja mitmetes teistes kohtades nii linnades kui valdades.

Maakonna ühenduse juhatuse ja meie hulka kuuluva 17 ühenduse esinadajate enamiku arvamus oli, et kohalikud omavalitsused toetavad pensionärideühendusi ja kuna arvutivõrk on maakonnas küllaltki arenenud ning kättesaadav, ei pea Jõgevamaa PÜ vajalikuks arvutitetoetust Hansapangalt. Üldiselt on eakad inimesed ka üsna tagasihoidlikud arvutikasutajad. Maakonna pensionäride ühendusel olid sel teemal läbirääkimised ka maavanem Aivar Kokaga. Ta on pakkunud kasutatud töökorras arvuteid kõikidel maakonna pensionäride üritustel, kus ta osalenud on. Maakonna pensionäride ühendus sai arvuti ka maavalitsuselt.

Arvutis äraütlemise teiseks põhjuseks olid ka teiste maakondade soovid, mis ületasid Hansapanga poolt pakutud arvu. Maakonna pensionäridel puuduvad päevakeskused. Nende tegevus on koondunud kultuuriasutuste juurde. Ei saa väita, et Jõgevamaa pensionäridel pole võimalik arvuteid kasutada. Soovi korral oleksime saanud ühe arvutikomplekti, mis oleks paigaldatud maakonnakeskusse Jõgeval või mõnda teise maakonna linna. Kõigil maakonnas elavaid eakail poleks ikka võimalik olnud seda kasutada.

Teiste maakonnas tegutsevate pensionäride organisatsioonide poole ei ole Hansapanga esindus pöördunud.

Heino Ilves,
Jõgevamaa PÜ juhatuse esimees

blog comments powered by Disqus