Veejaama kinnistule seati hoonestusõigus

 

Hiljuti sai Põltsamaa linn endale uue veejaama. Paraku polnud kinnistul siiani ametlikku hoonestusõigust. Seetõttu oli Põltsamaa linnavolikogule esitatud eelnõu seada sellele kinnistule, kus veejaam asub, hoonestusõigus Põltsamaa Varahalduse kasuks.

Põltsamaa abilinnapea Sven Lassi sõnul tähendab hoonestusõigus juriidilises mõttes sellist õigust, kus maaomanik ja ehitise omanik ei ole samad juriidilised isikud.

Põltsamaal on käimas ulatuslik vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ja rajamise projekt. Seda teostatakse teatavasti EL toetusega ning kehtib nõue, kus toetuse saaja peab tagama, et kõik, mis selle toetuse abil rajatakse, jääb tulevikus toetuse saaja omandisse vähemalt toetuse abikõlbulikkuse perioodi lõpuni. Kõige suurema osa Põltsamaa linnas tarbitavast veest annab linnale lasteaia “Tõruke” lähedusse rajatud veejaam.

Põltsamaa abilinnapea pakkus, et veejaama hoonestusõigus tuleks seada Põltsamaa Varahaldus OÜ kasuks järgmiseks 99 aastaks. See on maksimaalne tähtaeg, mida seadus  hoonestusõiguse seadmisel võimaldab. Ühelt poolt on  Põltsamaa Varahaldusel selle aja jooksul õigus selle koha peal veejaama omada, teisalt on tal ka kohustus sama ajavahemiku jooksul seal vett pumbata ja puhastada.

Kui hoonestusõigus tulevikus mingil põhjusel võõrandatakse, siis lähevad ka veejaamaga seotud kohustused uuele omanikule üle. Hoonete omanik peab need korras hoidma ning ka kindlustama. Põltsamaa linnavolikogu nõustus seadma Põltsamaa veejaama hoonestusõiguse 99 aastaks Põltsamaa Varahalduse kasuks.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus