Veebruaris suurenes majutusettevõtetes peatunud turistide arv

Statistikaameti andmetel peatus 2019. aasta veebruaris majutusettevõtetes kokku 219 000 sise- ja välisturisti, mis on neli protsenti rohkem kui 2018. aasta veebruaris. Eelmise aasta veebruariga võrreldes suurenes sise- ja vähenes välisturistide arv.


Majutusettevõtete teenuseid kasutanud välisturistide arv vähenes neli protsenti. Välisturistid moodustasid 51 protsenti turistide koguarvust. Kokku kasutas 2019. aasta veebruaris majutusettevõtete teenuseid 111 000 välisturisti. 46 protsenti välisturistidest saabus Soomest, 12 protsenti Venemaalt ning 10 protsenti Lätist.

Aastaga võrreldes jäi Soomest saabunud turistide arv mullusele tasemele, Venemaalt saabunute arv vähenes viiendiku võrra ning Lätist tulnud turistide arv kasvas. Rohkem turiste saabus ka Saksamaalt ja Suurbritanniast. Majutusettevõtete teenuseid kasutanud välisturistidest 62 protsenti tuli Eestisse puhkama, 31 protsenti oli tööreisil ning ülejäänutel oli Eesti külastamiseks muu põhjus. Ligi kolm neljandikku välisturistidest eelistas jääda Tallinna ööbima.

Veebruaris peatus majutusettevõtetes 108 000 siseturisti ehk 15 protsenti rohkem kui 2018. aasta veebruaris. 63 protsenti siseturistidest olid puhkusereisil ja 23 protsenti tööreisil. Majutusteenuseid kasutanud siseturistidest peatus Harju maakonnas 27 protsenti, Pärnu ja Tartu maakonnas vastavalt 16 protsenti ja 14 protsenti, Ida-Viru maakonnas 11 protsenti ning Valga maakonnas seitse protsenti.

Üle Eesti pakkus oma teenust 953 majutusettevõtet. Külastajate käsutuses oli 20 000 tuba ja 45 000 voodikohaga. Tubadest täideti 38 protsenti ja voodikohtadest 30 protsenti. Keskmiselt ööpäevahind majutusettevõttes oli 36 eurot ehk sama palju kui eelmise aasta veebruaris. Harju maakonnas maksis ööpäev 41 eurot, Tartu maakonnas 37 eurot, Ida-Viru maakonnas 33 eurot ning Pärnu ja Valga maakonnas 28 eurot.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus