Veebruaris lisandus 31 töötut

Vabu töökohti on 29. veebruari seisuga 123, neist 37 kohta laekus veebruarikuu jooksul info. Veebruaris sai tööle 32 inimest.

Tööpraktikale on  lõppenud kuu jooksul suunatud kolm isikut.

Tööpraktikal osaledes on töötul võimalik saada praktiline töökogemus. Sinna suunamise vajadus selgitatakse välja töötu ja Tööturuameti konsultandi vahelises vestluses. Juhul, kui töötu vajab tööpraktikat, leiab Tööturuamet  talle sobiva praktikakoha.

Kestab kuni neli kuud

Tööpraktika kestab kuni neli kuud. Tööturuameti programmis “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007-2009” on võimalik viia läbi tööpraktika kestvusega kuni kuus kuud.

Täiskasvanu osaleb tööpraktikal kuni kaheksa tundi päevas ehk kuni 40 tundi nädalas, 16-17 aastane noor kuni seitse tundi päevas ehk kuni 35 tundi nädalas.

Tööpraktikal osalemise eest on õigus saada stipendiumi, mille tunnimääraks on 3 krooni ja 75 senti. Stipendium arvutatakse tööandja esitatud andmete alusel iga tööpraktikal osaletud tunni eest.

Esimesel kuul maksab  Tööturuamet stipendiumi ühekordse tunnimäära alusel, teisel kuul 1,5 kordse tunnimäära alusel ning kolmandal ja neljandal kuul kahekordse tunnimäära alusel.

Sõidu- ja majutustoetus

Stipendiumi makstakse kord kuus, vastavalt töötu soovile tema pangakontole või posti teel.

Tööpraktikal osalemise ajal on osalejal õigus saada ka sõidu- ja majutustoetust. Selle ülemmäär 1200 krooni kuus.

Sõidu- ja majutustoetuse saamiseks tuleb esitada Tööturuameti konsultandile avaldus.

Sõidukulude arvutamisel arvestab Tööturuamet lühimat teed tööpraktikal osaleja elukoha ja tööpraktika toimumise koha vahel. Toetust makstakse läbitud kilomeetrite alusel. Vahemaad alla 500 meetri ei arvestata ning 500 meetrit ja üle selle ümardatakse kilomeetrini.

Sõidukulud hüvitatakse iga kilomeetri kohta 1 kroon ja 50 senti, kuid mitte rohkem kui kuu päevamäär (120 krooni).

Tööpraktikal osaleja on kohustatud:

*Osalema tööpraktikal vastavalt kokkuleppele Tööturuameti ja tööandjaga;

*Täitma tööpraktika päevikut, märkides sinna üles enda poolt täidetud tööülesanded;

*Esitama praktikapäeviku Tööturuametile hiljemalt iga kuu 5. päeval;

*Tööpraktikalt puudumisest teatama kohe tööandjale ja Tööturuameti konsultandile.

 *Haiguse tõttu puudumise kohta tuleb Tööturuameti konsultandile esitada arstitõend.

LIINA VÕSASTE,
Tööturuameti Jõgevamaa osakonna juhataja kt

blog comments powered by Disqus