Vastus Olev Luhteina avalikule pöördumisele

Olev Luhtein saatis avaliku pöördumise Eesti Rahvusringhäälingule, Palamuse vallavolikogule ning Palamuse vallavanemale, lisaks paljudele ajakirjandusväljaannetele ja organisatsioonidele.

Kuna pöördumine saadeti riigiametniku töömeililt, pean vajalikuks vastata ka Keskkonnaministeeriumile. 

Kuna ei Palamuse vallavolikogu ega vallavalitsus pole kuju valmistamise suhtes ühtki otsust teinud, pean sobivaks, et vastan kirjale just mina, Valdi Reinas, Palamuse Rahvamaja juhataja ja MTÜ Sokuturi juhatuse liige. 

Kodanik Luhtein väidab alustuseks, et Kaljo Kiisk ja Lible ei ole sünonüümid. Paraku pean nentima, et ma ei ole kunagi seda ka väitnud. Aga rahva südamesse on Lible pugenud just Kaljo Kiisa poolt mängituna. Ja rahvas ei arva ka, et Lible ja alkohoolik on üks-ühele kohe sünonüümid. Kuju loomise ideest olen avalikult rääkinud paljude kohalike elanikega ja sellist vastuseisu pole keegi veel väljendanud. On arutletud küll kuju asukoha üle ja pelguse üle, kas kujud ei muuda meie looduslikku keskkonda liiga linlikuks. Me kõik siin Palamusel teame, et ka Oskar Luts oli väikestviisi napsivend. See aga ei kahanda tema väärtust ja tähtsust ei Palamuse ega kogu Eesti jaoks. 

Rõhutan vastuseks järgmisele väitele, et ei Palamuse vallavolikogu ega -valitsus ei ole kõnesoleva kuju suhtes ühtki otsust teinud ega arutelu läbi viinud. See on algusest peale kodanikualgatus.

Kaljo Kiisa mälestuse jäädvustamise vastu tema sünnikohas pole mul küll mitte midagi. Paraku jääb see juba teiste inimeste algatada ja täide viia. 

Järgmine küsimus: kas ma sobin kultuuriliselt küündimatu inimesena Palamuse rahvamaja juhataja kohale? Vaat selle vastuse peab tõesti andma kas Palamuse valla kultuurikomisjon või vallavalitsus kui minu tööandja. 

Järgmise väite vastuseks: valimispropagandaks on seda juba eelpool kirjeldatud põhjusel võimatu pidada, kuna kuju makett valmis juba poolteist aastat tagasi. 

MTÜ Sokuturi ei ole EMSLi liige ning tal pole selleks ka mingit kohustust. MTÜ on kantud mittetulundusühingute registrisse ning lisaks on MTÜ Sokuturi kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a korraldusega  nr 563. Samuti oleme MTÜ Jõgevamaa Koostöökoda liige.

Teie ettepanek luua kujud köstrile, Kiirele, Tõnissonile ja teistele Kevade, Suve või Sügise tegelastele on hiljaks jäänud, kuna mõtleme selle peale tõsiselt. Palamuse ehk lutsulikult Paunvere on paraku eestlastele tuntud ja südamelähedane just tänu neile värvikatele tegelastele.

Tore, et ka pealinna inimestele lähevad korda ühe väikese Eesti aleviku tööd ja toimetused.

Vastuseks pöörduja peamisele väitele lisan, et kindlasti ei propageeri me Lible ümber lausjoomist. Paraku tekivad traditsioonid iseenesest. Nii ei ole erilist furoori tekitanud ei laevade ristimisel lõhutavad ega sportlaste võidu puhul õhku lastavad shampused, ministrite ja muude ametnike poolt erinevates kohtades joodud klaasitäied ega Pirogovi pargis õllejoomise ametlik lubamine.

Igaks juhuks tuletan meelde, et tänapäeva demokraatlikus ühiskonnas on igal inimesel oma arvamus ning õigus seda ka väljendada. Samas on õigus ka teise arvamust ignoreerida. Eesti lähiajalugu on pungil erinevatest vaidlustest kõiksuguste kujude ümber. Mõni vaidlus on kahjuks viinud lausa tõsiste konfliktideni. Loodame, et Lible kuju ümber toimuv liblelikult rahulikult lõpeb. Ausat meelt ja valvsat silma ka edaspidiseks! 

Valdi Reinas, Palamuse rahvamaja juhataja

blog comments powered by Disqus