Vastus kirjale: See on äriprojekt ettevõtjatele

Paraku ei käi jõud Neeme Sihvi püstitatud ettepanekutest lihtsalt üle. Need küsimused oleksid erasektorile ja ettevõtlusele. Riigi dotatsiooniga lihtsalt ei saa selliseid asju lahendada. Ja rongiliiklus on veel eraldi teema, mis ju ei allu ühestki nurgast meie soovidele. Paraku.

Kui uued ja jõukad omavalitsused alustavad vast siis on keegi kes võtaks vedu.

Minu hinnangul on tema ideed pigem äriprojekt ja seda peaksid lahendama ettevõtjad. Või äärmisel juhul poliitikud. Isegi omavalitsusjuhtide jõud jääb siin nõrgaks. Neile paneb ju volikogu piirid ette.

Muidugi on hea, et inimene usub kellegi otsustavat sõna ja pöördub jõuliselt igale poole. Samas peaks ta vast ka ise algatama laiemapõhjalise kodanikualgatuse, mis näitaks ära kui vajalik antud probleem on.

HELDUR LÄÄNE,

MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskuse juhatuse liige

blog comments powered by Disqus