Vastukaja

Häbematuse tipp- kas tõesti?

Väga tore, et kohalikud inimesed on väga patriootilised ja peavad kalliks küüditatute mälestust. Seda teeme meiegi. Kuid kas see annab neile õiguse laimata valla külalisi?

Mis siis tegelikult toimus?

2. septembril pidas AS-i Reola Gaas kollektiiv (koos pereliikmetega) oma firma spordipäeva Voore Külalistemajas, millest võttis osa ligi 60 inimest. Meie tegevusprogramm nägi ette ka kuumaõhupalliga ülestõusmist (mis kahjuks ei õnnestunud suure tuule tõttu!). Kuid kahjuks ei leidunud Voore Külalistemaja territooriumil küllalt suurt maa-ala, ilma, et pall poleks takerdunud elektritraatidesse. Leidsime lageda koha, mis oli Mälestusristist piisavalt kaugel. Märkasime risti juba eemalt ning püüdsime teadlikult hoiduda aupaklikku kaugusse. Sellise asja nagu Mälestusristi kasutamist kinnitusankruna ei toimunud. Selleks oli meil tee peal sõiduauto…… ..Tegelikult oli selle juhtrihma kinnihoidjaks hoopiski inimene. Ja üldse mitte risti juures, vaid palju kaugemal. Seega põhineb antud väide risti kasutamisest kinnitusankruna vaid oletusel.

Ja kust on pärit artikli väide, nagu oleks olnud tegemist arulagedate pidulistega? Meie pidasime Voore Külalistemajas maha väga sportliku ja toreda spordipäeva ja pealegi veel koos pereliikmetega (lastega), seega purjus inimesi meie seas ei olnud ning olime kõik täie mõistuse juures. Ja mingite pulmalistega (artikli oletus!) polnud meil üldsegi seost.

Küsiksin artikli autori härra Mart Aroldi enda sõnadega: Kuhu on jäänud meie rahva hingeharidus? See inimene, kes peab lugu oma lähedastest, peaks eeldatavalt lugu pidama ka oma külalistest ja mitte levitama laimu prestii?se firma kohta.

Ootan nädala jooksul isiklikku ja avalikku vabandust ajalehes Vooremaa meie firma aadressil.

Toimetuse selgitus:

Vooremaa toimetus küljendab ja kujundab vastavalt lepingutele mitmetele omavalitsustele, sealhulgas ka Saare vallavalitsusele, nende ajalehti ning need jõuavad lugejateni koos Vooremaa tiraa?iga. Tegemist on vastavalt lepingutele toimetusepoolse tellimustöö täitmisega, mis üldjuhul piirneb vaid küljendamise ja kujundamisega. Saare Valla Teataja puhul ongi see nimelt nii. Väljaandel on oma toimetaja, kes avaldatavate materjalide eest sisuliselt vastutab.

Täpselt nii, nagu Vooremaas avaldatud materjalide puhul vastutab siinne toimetus.

blog comments powered by Disqus