Vastne linnavolikogu esimees poliitikuna algaja

Vastne Jõgeva linnavolikogu esimees, möödunud aasta augustis Reformierakonda astunud Margus Kask tunnistas, et on poliitikuna küllaltki noor ja algaja.

Vastates linnavolikogu liikme Priit Põdra küsimusele, tunnistas Kask, et vähene häälte arv (valimistel pälvis Margus Kask vaid 25 valija toetuse – toim.) on tingitud sellest, et ta on poliitikuna alles noor ja algaja. “Samas on volikogu kollektiivne organ ning igal volikogu liikmel on põhimõtteliselt võimalik olla volikogu esimees. Kandidaadi ülesseadmisel ei ole üldjuhul järgitud mandaatide arvu ning ega ka mandaatide arv alati seda näita, kas inimene saab tegelikult tööga hakkama.”

Treial võttis oma kandidatuuri tagasi

Möödunud esmaspäeval toimunud Jõgeva linnavolikogu erakorralisel istungil valiti volikogu uueks esimeheks reformierakondlane Margus Kask. Salajasel hääletusel toetas Margus Kase kandidatuuri kaksteist linnavolikogu liiget. Viimaste kohalike omavalitsuste volikogude valimiste järel Jõgeva linnavolikogu esimeheks saanud Kalmer Lain on alates 19. novembrist riigikogu liige.

Kalmer Laini asendusliikmena viis päeva enne erakorralist istungit volikokku pääsenud Margus Kase kandidatuuri esitas linnavolikogus koalitsioonis olevate Reformierakonna ja Keskerakonna fraktsioonide nimel Keskfraktsiooni esimees Heli Raevald. Opositsiooni kuuluva Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esimees Mihkel Kübar esitas ka volikogu aseesimehe, Keskfraktsiooni liikme Mai Treiali kandidatuuri.

“Mai Treial on kõige staažikam, kõige kogenum ja kõige suurema toetusega volikogu liige,” lausus Kübar. Möödunud aasta oktoobris toimunud kohalike omavalitsuste volikogude valimistel andis Treialile oma hääle 131 valijat, praegustest linnavolikogu liikmetest pälvisid valimistel temast suurema toetuse vaid opositsioonis olevad Mihkel Kübar (213 häält) ja Asso Nettan (152 häält).

Kui Margus Kask andis kandideerimiseks oma nõusoleku, siis Mai Treial võttis oma kandidatuuri tagasi. “Võrreldes eelmiste valimistega, ei ole meil midagi muutunud,” lausus Treial opositsiooni toetuse eest tänades. “Koalitsioon jätkab olenemata sellest, et üks inimene lahkub ja teine tuleb asemele. Toimetatakse nii, nagu varem on kokku lepitud. Volikogu saab endale kindlasti väga väärika esimehe.”

Volikogu roll arengumootorina kasvab

Linnavolinikele ennast tutvustades märkis 42-aastane Margus Kask, et on küll Paides sündinud ja kasvanud, kuid viimased 11 aastat elanud Jõgeval. “Kavatsen siin ka edasi elada ning soovin jätkuvalt oma tegevusega Jõgeva linna heaks panustada,” lausus Kask.

1995. aastal Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lõpetanud ning seejärel muusikaõpetajana töötanud Kask asus 1997. aastal õppima Kõrgemasse Usuteaduslikku Seminari, mille lõpetas neli aastat hiljem. Käesoleval ajal on Kask sama erakõrgkooli rektor. 2010. aastal lõpetas ta ka Tartu Ülikooli haridusteaduste magistrina ning hetkel on ta Tartu Ülikoolis religiooni ja antropoloogia doktorant. Alates 2005. aastast on Margus Kask osalenud Jõgeva linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni töös.

Volikogu esimehe rollist kõneldes tõi Margus Kask eraldi välja kaks valdkonda, millele ta kavatseb oma tähelepanu pöörata. “Volikogu esimehe ülesandeks on volikogu töö juhtimine,” ütles Kask. “Volikogu töö peab olema ladus ja professionaalne, sinna valitud inimesed peavad tegema tööd, mida neilt oodatakse, ning nad peavad seda tegema pühendumusega. Mul ei ole etteheiteid volikogu senisele tööle, kuid küllap on valdkondi, kus see võiks muutuda veelgi ladusamaks. Kindlasti ootavad ka valijad, et volikogu liikmed lähtuksid oma töös eelkõige linna põhimäärusest.”

“Teise valdkonnana tooksin välja arendustöö,” jätkas Kask. “Volikogu ei ole mitte üksnes õigusaktide formuleerija, kinnitaja ja õigusruumi looja, vaid ta peab ka kõndima mõned sammud praegusest arengust eespool. Tahaksin omalt poolt anda maksimaalse panuse selleks, et volikogu roll arengumootorina kasvaks.”

Küsimuste-vastuste voorus kasutas kaheksa linnavolikogu liiget oma võimalust esitada kandidaadile üks küsimus. Mihkel Kübar tundis huvi selle vastu, mida on uuel volikogu esimehel senise volikogu esimehe tegevusest või tegevusetusest õppida ning mida teeks ta teistmoodi. “Ma ei ole näinud ühtegi sellist probleemi, kus volikogu ei oleks tegelikult täitnud oma ülesandeid,” lausus Margus Kask. “Selles osas ei ole mul eelmisele volikogu esimehele ühtegi etteheidet. Ma arvan, et ta on oma tööga hästi hakkama saanud.”

Tulevad ka väljasõiduistungid

Tulevikku vaadates tõi Margus Kask välja mõtte, et volikogu komisjonid võiksid leida endale kooskäimiskoha väljaspool linnavalitsuse istungite saali, samuti võiks linnavolikogu korraldada väljasõiduistungeid. “See viiks volikogu tööd linna asutustele lähemale ning aitaks komisjonide liikmetel näha paremini seda valdkonda, millega komisjon tegeleb. Kindlasti tahaksin kuulata ka seda, mida on fraktsioonidel öelda volikogu töö ning linna arengu teemal. Volikogu peab kuulama ja ellu rakendama ideid, mis on praegustel fraktsioonidel, sõltumata poolest.”

Nimelisel hääletusel andsid volikogu otsuse eelnõule oma poolthääle

*Arvo Sakjas

*Liisi Poom

*Priit Põdra

*Heli Raevald

*Jaano Terras

*Jüri Toit

*Maie Männik

*Margus Kask

*Ly Sarapuu

*Mai Treial

*Anne Manninen

*Mait Õunapuu

Vastu olid

*Mihkel Kübar

*Terje Mitt

*Kristian Vaarpuu

*Asso Nettan

Erapooletuks jäi Rein Kaste

i

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus