Vastamata küsimused seoses SA Jõgeva Sport likvideerimisega

Täna hakkab Jõgeva linnavolikogu likvideerima sihtasutust Jõgeva Sport. Võimuliidu plaan on selle asemele luua uus asutus nimega Jõgeva spordikeskus. Asutuste likvideerimine või loomine on volikogu pädevuses ja kui praegusel võimuliidul on selline plaan, siis oleks tarvilik osata vastata volikogu liikmete vähemalt ühele küsimusele: miks seda tehakse? Elementaarne viisakus eeldab kasvõi omaenda erakonnakaaslaste informeerimist säärasest plaanist, rääkimata teistest volikogu liikmetest. Võimuliitu kuuluvad volikogu liikmed on sama targad kui mina, ei oska välja tuua mitte ühtegi põhjendust. Seni ei ole volikogu liikmetele esitatud ühtegi arvutust ega seletust, mis kasu saab sellest muudatusest Jõgeva spordielu. Teadmatuses on nii volikogu liikmed, spordiklubide esindajad kui linnakodanikud. Ja kuulates lugupeetud abilinnapeade sõnavõtte komisjonides, jääb mulje, et linnavalitsus ise ka.

Sihtasutusel on loomisest alates olnud mitmeid ülesandeid, millega mõnedest neist on tuldud toime suurepäraselt ja mõnede eesmärkide saavutamine on jäänud rahaliste vahendite nappuse taha. Enne volikogu oleks minu hinnangul linnavalitsusel mõistlik läbi mõelda mõnedki järgnevatest  küsimustest.

Kuidas näeb välja uue loodava asutuse juhtimine?

Mitu praegust sihtasutuse töötajat saab uues asutuses tööd?

Kui palju läheb maksma sihtasutuse likvideerimine ja uue asutuse loomine?

Kuidas hakkab välja nägema igapäevane töökorraldus uues asutuses?

Kuidas hakkab välja nägema sihtasutuse käsutuses olevate spordiobjektide hooldamine, rentimine, arendamine?

Mitu ametikohta loodavasse asutusse plaanitakse?

Kui palju suureneb spordivaldkonda suunatav rahasumma?

Kuidas tasustatakse tulevikus treenerite tööd?

Kuidas hakkab toimuma spordikeskuse Virtus töökorraldus?

Missuguseid objekte hakkab haldama spordikeskus?

Mis muutub Jõgeva spordivaldkonna juhtimises ja koordineerimises paremaks?

Mil viisil on uue asutusena võimalik kaasata spordiobjektide renoveerimisse rohkem vahendeid?

Mida võidavad sellest muudatusest Jõgeva linna kodanikud, spordisõbrad, spordiklubid?

Vastuseta küsimusi on veelgi. Komisjonides viitasid linnavalitsuse liikmed mitmetele aspektidele, mis tulenevad justkui juhtimisest. Kuid see on koht peeglisse vaatamiseks tänastele otsustajatele, mitte olemasoleva struktuuri lõhkumiseks.

Sihtasutuse lõpetamist pole eelmiste valimiste eel lubanud ükski erakond ning seda ei ole kirjas üheski arengukava dokumendis. Kurvaks teeb seejuures, et puudub analüüs olemasolevast ning nägemus tulevasest. Sihtasutus on olnud mitmetel aastatel alarahastatud. Sihtasutuse nõukogult ega linnavalitsuselt ei ole käesoleval aastal linnavolikogule tulnud mitte ühtegi ametlikku kokkuvõtet selle kohta, kuidas on seni hakkama saadud ning milliseid samme on astutud, et leida tekkinud olukorrale lahendus. Vanasõna soovitav seitse korda mõõta ja üks kord lõigata. Praeguse valitsuse moto on risti vastupidine. Kogu selle ajuvabaduse juures tean vaid, et asutuse omandivormi muutmisega ei muutu spordivaldkonda suunatava raha hulk ning selle sammuga lõigatakse aastateks ära ka võimalus leida väljastpoolt lisarahastust. Pealegi on ennatlik likvideerida asutus, kes ei ole tegutsenud veel kümmet aastatki. Isegi viimases Jõgeva linnalehes ei vaevutud avalikkust sellisest otsusest teavitama. Küllap on põhjused kusagil mujal, mida teab vaid praegune Reformierakonna ja Keskerakonna võimuliit.  

MIHKEL KÜBAR, Jõgeva linnavolikogu IRL fraktsiooni esimees

blog comments powered by Disqus