Vasakjõududel on Euroopas kaalu

Suvel võõrustas meie partei koostöös Soome Vasemmistoliittoga Uue Euroopa Vasakfoorumi (New European Left Forum ehk NELF) konverentsi. Sel üritusel avanes ESDTP-l võimalus näidata oma Euroopa mõttekaaslastele, et oleme neile tõsiseltvõetavad partnerid.

Kui Eestis peetakse vasakpoolsust peaaegu et häbiasjaks ja ajaloolistel põhjustel on «kommunist» kujunenud päris sõimusõnaks, siis Euroopa riikides see nii ei ole. Näiteks paljudel Euroopa Liidu kõrgetel ametikohtadel võib kohata Prantsusmaa Kommunistliku Partei liikmeid.

Europarlamendi suuruselt neljandasse parlamendirühma GUE/NGL? Euroopa Ühendatud Vasakpoolsed/Põhjala Rohelised Vasakpoolsed ? kuulub

49 liiget seitsmeteistkümnest parteist kümnes riigis.

Kui ESDTP oleks esindatud Riigikogus, võiksime juba praegu saada GUE/NGL assotsieerunud liikmeks. Ent selletagi on GUE/NGL valmis meiega koostööd tegema, et saaksime Euroopa mastaabis oma arvamusi kuuldavaks teha.

Euroopa Liidu liikmesriigina on Eestil lihtsam üle saada varakapitalistlikust arengufaasist ja muutuda tasakaalustatud maaks, kus on võrdväärselt esindatud nii parem- kui vasakpoolne poliitiline mõtteviis. ESDTP sihiks on ühendada Eesti ja Euroopa vasakpoolsete jõupingutused, et olla sellega kasulik Eestimaa tulevikule.

Jaanuari algul leidis Berliinis aset konverents, kus laieneva Euroopa Liidu liikmesriikide üksteist vasakparteid allkirjastasid kavatsuste protokolli Euroopa Vasakpartei asutamiseks. Asutajaliikmete seas on ka Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööpartei.

Loodav uus Euroopa Liidu poliitiliste erakondade katusorganisatsioon haarab laieneva Euroopa Liidu kahekümne viiest liikmesriigist viisteist. Asutajaliikmete Saksamaa, Hispaania, Kreeka, Itaalia, Luksemburgi, Tsehhi, Slovakkia ja Eesti vasakparteide liikmeskonna moodustavad rohkem kui 500 000 Euroopa Liidu kodanikku.

Euroopa Vasakpartei hakkab EL poliitilisel maastikul konkureerima konservatiivse Euroopa Rahvaparteiga (sellesse kuuluvad Eestist Isamaaliit ja Res Publica), Euroopa Sotsialistliku Parteiga (Eestist kuulub sinna rahvaerakond Mõõdukad) ja Euroopa Liberaalse Parteiga (Eesti parteidest on selles esindatud Reformierakond ja Keskerakond).

Euroopa Vasakpartei poliitilise programmi ja statuudi vastuvõtt ja vasakerakondade liidu organisatsiooniliste aluste lõplik kinnitamine leiab aset 9. mail 2004 Ateenas.

HERBERT SÖÖDE,  ESDTP

blog comments powered by Disqus