Värsked tuuled alushariduse seminaril

Palamuse vallas on tänavune aasta kuulutatud teatavasti alushariduse aastaks. Teema-aasta ühe olulisema sündmusena sai ülemöödunud reedel Luua metsanduskooli suures auditooriumis teoks seminar “Alusharidus on hariduse alus”.


Palamuse valla lasteaed Nukitsamees saab tuleval aastal teatavasti uue hoone, mille ehitab kontsessiooni korras valmis OÜ KRC Ehitus. Ülemöödunud neljapäeval tõsteti lasteaia ehitusplatsil esimesed kopatäied mulda. Ent Palamusel hoolitsetakse ka selle eest, et uus hoone saaks täidetud tänapäevase sisuga. Nukitsamehe lasteaia direktori Marika Meruski initsiatiivil ja vallavalitsuse korraldusel teoks saanud alushariduse seminaril räägitigi “uutest tuultest” lasteaianduses: 1 + 2 õppesüsteemist, arengulise erivajadustega laste õpetamisest, paberivaba e-lasteaia eelistest paberdokumentide produtseerimise ees, Kaarina (Soome) lasteaedade kogemustest ja kooliõe teenuse vajadusest lasteaias.  Seminaril osales lasteaednikke, omavalitsusjuhte ja teisi alusharidusega seotud inimesi Jõgevamaalt ja mujalt. Lasteaiaõpetajate palku puudutava olulise teabe tõi seminaril viibinuteni sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. Lisaks talle oodati seminarile haridus- ja teadusministeeriumi esindajat, kellelt loodeti saada infot selle kohta, kas ja kuidas kavatseb riik ühtlustada omavalitsuste vahelises lasteaia kohatasude arvelduses kehtivaid piirsummasid, ent paraku pole riik selles osas oma seisukohta veel välja kujundanud. Aga probleem vajaks lahendamist, sest praegu võib iga omavalitsus küsida naabritelt lasteaiakoha eest täpselt sellise summa, nagu heaks arvab. Ja seda asjaolu kiputakse mõnikord kuritarvitama.

Mitte ainult rahast

Ent ega siis seminaril ainult rahast räägitud, rohkem kõneldi ikka sellest, kuidas järeltulevat põlvkonda lasteaias võimalikult hästi kooliks ja kogu järgnevaks eluks ette valmistada. Lühikokkuvõtet mitmes ettekandest saab lugeda Vooremaa käesolevalt küljelt. Selle üle, kas ka lasteaiad vajavad meditsiiniõe teenust ja milline võiks olla õe roll lasteaiaelus, toimus paneelarutelu teemaga seotud spetsialistide osalusel.

Nagu arvata võis, ei tekkinud paneelarutelul vastanduvaid osapooli, sest kõik osalejad olid selle poolt, et meditsiiniõde peaks lasteaias olemas olema. Sama arvasid ka saalisistujad. Paraku saab lasteaed õeteenust kasutada ainult juhul, kui omavalitsus seda vajalikuks peab, sest riik seda kinni ei maksa. Küll aga maksab koolide puhul.

Aga meditsiiniõe tööpõld oleks lasteaias lai. Ta ei peaks sugugi piirduma vaid laste tervise kontrollimisega, vaid võiks tegelda ka terviseedenduse ja palju muuga. Põltsamaa lasteaia Tõruke esindajatel oli näiteks kaasas nende tervishoiutöötaja ametijuhend, mis on tervelt kolme lehekülje pikkune. Näiteks kehtestab tervishoiutöötaja selles lasteaias sanitaarrežiimi ja tagab selle täitmise, kindlustab ruumide ja territooriumi nõuetekohase sanitaarse seisundi, korraldab õpetaja abide ja koristuspersonali väljaõppe ja teadmiste kontrolli jne jne.

Positiivne tagasiside

Seminari kohta tuli osalejatelt rohkesti positiivset tagasisidet.

Lääne-Virumaa Vinni lasteaia Tõruke direktor Siivi Ebber tõdes, et käsitletud teemad olid huvitavad ja muljed seminarist väga head. “Paneb imestama, et üks väike vald  sellise seminari korraldas ja väärtustab alusharidust sellel määral, et terve aasta teemat päevakorral hoiab. Mulle meeldis eriti ettekanne Soome lasteaedade kogemustest. Huvitav oli ka arutelu kooliõe teenuse lasteaias rakendamise üle. Praegu esineb paljudel lastel mitut liiki toidutalumatust ja allergiaid. Kui lasteaias oleks kohapeal meditsiinitöötaja – meie lasteaias näiteks pole –, saaks ta abiks olla sellistele lastele sobiva menüü koostamisel.”

“Mulle meeldis väga Tiina Kallavuse ettekanne. Püüdsin tema välja öeldud mõtteid kui hinnalisi kuldmune,” sõnas Tallinna ülikooli Rakvere kolledži lektor Amino Põldaru.

“Kõik teemad, mida käsitleti, olid väga olulised ja kogu üritus nauditavalt korraldatud,” kinnitas Jõgevamaa Rajaleidja keskuse juhataja Anne Nurmik.

Jõgeva lasteaia Rohutirts direktor Heli Torm lisas, et kõik seminaril esinenud on tugevad praktikud ja tuginesid oma kogemustele.

“Tänasel seminaril tundsin, et iga lause puudutas iga saalisistujat. Niisama ümmargust juttu siin ei aetud,” ütles Tabivere lasteaia juhataja Aune Sepp.

Seminari lõppedes kutsus Palamuse valla lasteaia Nukitsamees direktor Marika Merusk kõiki 24. augustil Jõgevale, kus toimub Eesti, Soome, Läti ja Leedu esindajate osalusel rahvusvaheline konverents, mis käsitleb arengulise erivajadusega laste arendamist lasteaias.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus